Samotné město se nákupu silové elektřiny na komoditní burze zúčastnilo již vloni a díky elektronické aukci se mu podařilo snížit cenu energie o více než 20 procent, což činí zhruba dva miliony korun ročně. Úspory bylo dosaženo díky společnému nákupu, kvůli kterému se spojilo 251 odběrných míst. Kromě radnice také městské bytové domy, školy, sportoviště, kulturní dům a další organizace.

Při spojení odběrných míst dodavatelé energií nabízejí výhodnější ceny. „Když se spojí více odběratelů, dodavatel má záruku určité spotřeby, a tím pádem si může dovolit snížit běžnou ceníkovou cenu, kterou normálně nabízí jednotlivým domácnostem. Aby byla aukce pro dodavatele zajímavá, mělo by se do ní zapojit minimálně sto padesát odběrných míst. Čím více domácností se připojí, tím může být výsledná cena výhodnější. Její výše pak bude garantována po celou dobu trvání smlouvy, tedy 24 měsíců. Důležité však je, že před samotnou aukcí se zájemci k ničemu nezavazují a smlouvu mohou podepsat až podle výhodnosti výsledné ceny," přiblížil hlavní principy městský energetik Roman Beneš. Před uplynutím dvouleté smluvní doby chce město zprostředkování tohoto nákupu opět zopakovat.

Organizaci aukce má na starosti firma Marandis, která bude od 25. března do 24. dubna evidovat zájemce a sbírat veškeré podklady. „Ve vestibulu městského úřadu bude zřízeno kontaktní místo, kde se lidé budou moci každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin ptát našeho pracovníka na vše, co je zajímá. Zájemci o účast v aukci by s sebou měli přinést současné smlouvy s dodavateli soutěžených energií a také roční vyúčtování jejich spotřeby. Je zcela na občanech, zda se budou chtít zúčastnit nákupu elektřiny, plynu, nebo obou energií najednou," uvedl za společnost Marandis Martin Anders.