Petici s asi 750 podpisy Libhošťští adresovali Ředitelství silnic a dálnic Ostrava a také ministerstvu dopravy. „Stávající komunikace je nevyhovující a je vybudována na nestabilním podloží,“ uvedla Petra Blažková, zástupkyně osadního výboru Libhoště. „Její stav tak neodpovídá předpokládané zátěži a frekvenci vozidel. Zvýšený provoz nákladních a osobních automobilů nepochybně způsobí její narušení. To se projevuje již nyní jejím odlamováním a propadem části krajnice vozovky,“ doplnila Blažková s tím, že zvýšený počet vozidel v obci způsobí i větší hluk a prašnost.

Rekonstrukce silnice I/48 souvisí s výstavbou dálnice D 47, tento investiční záměr odsouhlasilo ministerstvo dopravy v roce 2004. O dva roky později byla dokončena dokumentace pro územní rozhodnutí. „Předevčírem se pod mostem v Libhošti otáčel kamion, snad si pak nezvyknou jezdit přes obec. Cesta je špatná, chybějí chodníky a vůbec nevíme, na čem jsme. Nechceme se vzdát a budeme jednat dál,“ přidal se Roman Lacina z osadního výboru obce. „O petici občanů víme, komunikace je však kraje. To, že by se po ní mohlo jezdit, neovlivníme,“ sdělil místostarosta Nového Jičína Vladimír Bárta. „Budeme jednat se zástupci kraje ohledně této problematiky i možné úhrady nákladů stavby chodníků,“ dodal Bárta. Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic a krajského úřadu se do uzávěrky nepodařilo získat.