Odborná komise letos vybírala z devadesáti nominovaných pedagogů, vesměs těch, kteří se věnovali žákům a studentům nad rámec svých pracovních povinností.

Pamětní listy a finanční odměnu ve výši deseti tisíc korun předal oceněným náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny. Slavnostního aktu v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě se zúčastnil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, i představitelé měst a obcí, ze kterých ocenění pedagogové pocházejí.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku získali ocenění Roman Petřík ze Základní umělecké školy, Odry a Jana Vitásková ze Základní školy a Mateřské školy Lichnov, v kategorii Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost dostaly ocenění Radmila Horáková z Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec a Eliška Kopečná ze Základní školy Floriána Bayera, Kopřivnice.