Paní doktorko, přibližte našim čtenářům, jaké vyšetření se provádí ve vaší ambulanci?

Gastroenterologická ambulance na poliklinice poskytuje péči nemocným s chorobami zažívacího traktu. Provádí vyšetření jícnu, žaludku a dvanácterníku a vyšetření tlustého střeva. Pracoviště je vybaveno videoendoskopy pro vyšetření horní i dolní části zažívacího traktu.V rámci poradenské činnosti sleduje pacienty s dlouhodobými chorobami jícnu, žaludku i střeva a onemocněním jater a slinivky břišní. Na vyšetření i konzultaci je potřeba se objednat se žádankou od praktického lékaře.

Hodně diskutované téma je riziko a vznik rakoviny tlustého střeva. Která věková skupina se zdá být nejohroženější?

Vzhledem k tomu, že se Česká republika řadí na čelní místa ve výskytu rakoviny tlustého střeva, je stěžejním preventivním programem v rámci gastroenterologie screening kolorektálního karcinomu.

Týká se lidí bezpříznakových, jejichž jediným rizikem je věk. Od padesáti let narůstá výskyt rakoviny tlustého střeva a program tedy zahrnuje tuto populaci. Je možno zvolit 2 eventuality. Buď podstupovat test na skryté krvácení ve stolici, což provádí praktický lékař, mezi 50-55 lety každoročně a od 55 let co 2 roky. Pokud je test pozitivní, mělo by následovat koloskopické vyšetření. Další možností je ve věku padesáti pěti let zvolit přímo koloskopické vyšetření a test na skryté krvácení vůbec neprovádět. Vyšetření je vázáno na zdravotnická zařízení pro screeningovou koloskopii.

Cílem programu je vyhledávat co nejčasnější stadia rakoviny tlustého střeva, nebo lépe změny, které rakovině předcházejí, což jsou adenomové polypy - výrustky v tlustém střevě. Záchytem a odstraněním těchto změn se pak následně snižuje nemocnost a úmrtnost na toto závažné onemocnění.

Dá se onemocnění léčit nebo mu předcházet?

Je důležité zachytit proces ve stadiu polypu, který lze většinou odstranit přímo v průběhu koloskopického vyšetření, a ke vzniku rakoviny pak vůbec nedojde. Je dobré diagnostikovat časné stadium rakoviny. Opět zdůrazňuji, že v naprosté většině se jedná o lidi bez potíží. Je špatné přijít s pokročilým karcinomem tlustého střeva. Příznaky pak má většina lidí.

Jak dále řekla MUDr. Vladislava Štefková ze zmíněné ambulance: „Je mylné se domnívat, že pokud nemám potíže, problém se mě netýká!“

Je známo, že počáteční stadia rakoviny tlustého střeva nebo přítomnost polypu nejsou většinou spojeny s žádnými příznaky. Častou argumentací lidí s pozitivním testem na skryté krvácení bývá: „Mě nic nebolí. Přijdu, až budu mít potíže!“ Názor zcela chybný. Preventivní program se právě týká osob, kterým „nic není“.

Lidé pak bývají velmi zaskočeni sdělením, někdy i závažného, nálezu. Přitom osud nemocného významně závisí na tom, ve které fázi, respektive jak včas, se onemocnění zjistí.

„Nečekejte na problémy, nechte se vyšetřit včas!“ uzavírá svá varování MUDr. Vladislava Štefková z gastroenterologické ambulance polikliniky Therápon 98, a.s. v Kopřivnici.