STAV PO ROCE

Nové tři stožáry měly být vyšší a stály by blíže k obci než stávající. „Týká se to hlavně vás z horního konce. Musím vás upozornit, že v zimním období to má nějaký dopad na člověka,“ uvedl tenkrát člen osadního výboru Veselí Pavel Kořenek.

Většina místních, a hlavně obyvatel ze sousední místní části Dobešov, byla proti stavbě nových stožárů s vrtulemi. Ale našlo se pár lidí, kteří si mysleli, že by od investora, jímž byla společnost Ostwind, mohli získat nějakou kompenzaci. Nejčastěji zazníval argument, že peníze od investora by se použily na výstavbu vodovodu, který ve Veselí doposud není. Kořenek i přítomný předseda osadního výboru Dobešov Rudolf Hluchník upozornili, že těžko někdo takovou dohodu uzavře.

Přítomní výstavbu větrných elektráren většinově odmítli poté, když jako další argument zaznělo, že obcí při stavbě projede více než třináct set nákladních vozidel.

Více jasno vneslo do věci veřejné projednání záměru Větrné elektrárny Oderské vrchy-Veselí, které se uskutečnilo na oderské radnici letos v dubnu. V průběhu téměř tříhodinového jednání zazněla pro i proti, mimo jiné i to, že tři nové elektrárny by měly být o pětadvacet metrů vyšší než dvě stávající. Stožáry nových elektráren mají měřit 105 metrů. Přitom již nyní, kdy ve Veselí stojí dva stožáry, lidem vadí hluk. „Není moc slyšet, ale lidé, kteří tam bydlí, mi říkali, že se jej naučí slyšet a vadí jim,“ řekl tenkrát zastupitel Oder Květoslav Wiltsch.

S asi nejzásadnější informací ale tehdy vystoupila vedoucí stavebního úřadu města Odry Ivana Pinkasová. „Město Odry pořizuje změnu územního plánu, jejímž předmětem je, že realizace větrných elektráren na území města nebude přípustná. Pokud ta změna bude schválena, nemůže být vydáno souhlasné územní rozhodnutí,“ osvětlila. Vedoucí odboru životního prostředí oderské radnice Noemi Kulíková v závěru jednání navrhla, aby se v zápisu z projednávání objevilo, že obyvatelé jsou jednoznačně proti.

Vedení městského úřadu v Odrách i zastupitelé již vícekrát deklarovali, že ve věci výstavby větrných elektráren nepůjdou proti názoru obyvatel. I proto před několika měsíci zastupitelstvo schválilo nový územní plán se změnou, o níž hovořila vedoucí stavebního úřadu. „Od doby, kdy jsme schválili územní plán, se v této věci nikdo neozval. Na tomto poli je úplně mrtvo. Trochu se to přesunulo na fotovoltaiku, ale ve věci větrných elektráren je teď úplný klid,“ sdělil v pondělí pro Novojičínský deník starosta Oder Pavel Matůšů.