„Tři profesionální instruktoři vyučovali naprosté laiky jak se ubránit v situacích, kdy jde člověku skutečně o život. V dnešní době má slovo bezpečnost hluboký význam, proto jsou základy sebeobrany velmi důležité, a to nejen v civilním životě," okomentovala aktivitu učitelka Mendelovy střední školy Milada Pěchová s tím, že dnes se člověk s agresivními lidmi setkává v mnoha profesích a práce ve zdravotnictví mezi ně rozhodně patří.

Přínos kurzu byl velký

„Vyslechly jsme nespočet cenných rad, možná zdánlivě jednoduchých, které v náročné situaci mohou zachránit lidský život. Kurz byl pro všechny zúčastněné přínosný hlavně proto, že si mohli dané simulované situace prakticky vyzkoušet a opakovaně nacvičovat. Některé kolegyně dokázaly situace i náležitě prožít," doplnila pedagožka vzápětí.

O přínosu kurzu svědčí nejen spokojenost všech účastníků, ale také jejich přání poděkovat těm, kteří je sebeobranu vyučovali.

„Chtěli bychom touto cestou poděkovat pánům Pavlu Němcovi, Jindřichu Benešovi, Konstantinu Mazacovi za maximální nasazení, trpělivost, profesionální přístup a za to, že nám věnovali svůj čas. Po první lekci v nás převládaly obavy, ale postupně jsme se začaly na další výuku těšit a nakonec to byly velmi příjemně strávené chvíle v náročném období konce školního roku," uvedla Milada Pěchová.