Josef Lazárek, ředitel závodu Darkov státního podniku DIAMO připomněl, že souhlas se zmírněním podmínek v chráněném ložiskovém území ministerstvo vydalo v souladu s útlumem těžby černého uhlí na Karvinsku, na Frenštátsku k tomu přispělo rozhodnutí o likvidaci Dolu Frenštát. „Ministerstvo vyhovělo našim žádostem. Všem, kteří chtějí v těchto místech stavět, se uleví,“ vysvětlil Josef Lazárek.

Záslužné záchranářské kříže se rozdávaly po dvou letech v ostravském hornickém muzeu.
Záslužný kříž: záchranář ze Staříče se dočkal ocenění, kterého se nedostává

Zmírnění podmínek se vztahuje na města a obce Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm, Veřovice, Bordovice, Tichá, Kunčice pod Ondřejníkem a Rožnov pod Radhoštěm. Změny se uskutečnily po provedení správního řízení ministerstvem životního prostředí v souladu s horním zákonem, v součinnosti s ministerstvem průmyslu a obchodu a Obvodním báňským úřadem a po projednání s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Na Frenštátsku se zmírnění podmínek ochrany ložisek týká celé oblasti dobývacího prostoru Trojanovice. Umísťování staveb a zařízení tam povolí stavební úřad, bez požadavku vyjádření těžební organizace a provedení zvláštních opatření proti účinkům poddolování, jak tomu bylo dosud.

Heipark v Tošovicích u Oder.
Heipark v Tošovicích u Oder už chystá sezonu, podívejte se, jak se na vás těší

Rozhodnutí vítá starosta Trojanovic Jiří Novotný. „Byl to jeden z požadavků, který jsme měli už na druhém nebo třetím kulatém stole v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Znamená to to, že se stavby nebudou muset dimenzovat na poddolování. To je dost podstatná úspora nákladů pro stavebníky,“ uvedl pro Deník Jiří Novotný a dodal, že obec Trojanovice zmírnění požadovala také kvůli projektu Cérka, který se zabývá dalším využitím lokality Dolu Frenštát po jeho likvidaci.

„Kdyby k té změně nedošlo, všechny stavby které bychom tam projektovali, bychom museli dimenzovat na poddolování. Bylo slíbeno, že tato podmínka zmizí do konce loňského roku, což se nestihlo, přišlo to o něco později, ale i tak je to velký pokrok,“ poznamenal Jiří Novotný.