Domácí hospicová služba umožňuje klientům strávit poslední dny života doma, u těch, kteří jsou jim nejbližší. „Poskytujeme odbornou zdravotní pomoc, včetně paliativní péče (komplexní péče o těžce nemocného nebo umírajícího člověka pozn. red.) prostřednictvím zkušených zdravotních sester, která je odborně plně srovnatelná se zdravotní péčí poskytovanou v nemocnici a dalších zdravotnických zařízeních,“ upřesnili zaměstnanci charity na internetových stránkách www.odry.charita.cz.

Důležitým, a také hlavním, předpokladem pro poskytování této péče je ochota rodiny celodenně pečovat o nemocného. „Pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodinné příslušníky nabízíme podporu v jejich těžkých životních situacích, jako je osamělost nebo vyčerpání,“ dodávají pracovníci.

Péči zajišťují registrované zdravotní sestry ve spolupráci s praktickým lékařem, u něhož je klient zapsán, nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci. K dispozici jsou podle potřeby a podle obtíží nemocného, tedy 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Domácí hospicová péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Více informací na výše uvedených stránkách Charity Odry.