Uníkátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich takzvaného finančního zdraví zrealizovala nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem, Czech Credit Bureau podruhé.

Organizátoři hodnotili nemocnice s ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR – pozn. autora) kódem. Celkově se jednalo o 101 fakultních nemocnic a zařízení a 102 takzvaných krajských a městských nemocnic. „Hodnocení nemocnic bylo prováděno na základě výpočtu sady ukazatelů, které byly definovány speciálně pro příspěvkové organizace, s výjimkou obchodních společností. Vychází se z výpočtů ukazatelů za rok 2008 a 2009, dále závislosti na dotacích, likviditě a podobně,“ uvádějí v tiskové zprávě na svých webových stránkách organizátoři akce.

Zdrojem informací pro hodnocení nemocnic, jež jsou příspěvkovými organizacemi, byla rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy příspěvkových organizací, které jsou zveřejněny na informačním portálu Ministerstva financí České republiky. „Pro hodnocení nemocnic – obchodních společností jsme využili údaje v databázi CRIBIS. V této databázi jsou shromážděny všechny účetní závěrky obchodních společností, které tyto společnosti zveřejňují na Sbírce listin,“ doplňují ve zprávě organizátoři a upozorňují, že žebříček nemocnic z hlediska finančního zdraví je sestaven na základě veřejně dostupných informací. „Do hodnocení nejsou zahrnuty další aspekty jako je například stav movitého a nemovitého majetku včetně například přístrojového vybavení. Hodnocení nemocnic z hlediska finančního zdraví dává především odpověď na otázku, jak jsou nemocnice schopné splácet své závazky, případně zda jsou schopné realizovat opravy nemovitého nebo nákupy movitého majetku,“ stojí v závěru zprávy.

V kategorii nemocnic do 350 lůžek se Městská nemocnice v Odrách umístila na pátém místě. Před ní se dostala například jen taková zařízení, jako jsou Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Ústav hematologie a krevní transfuze či Masarykův onkologický ústav.

O průzkumu se dozvěděli i na radnici v Odrách. „Hovořili jsme o tom na zasedání městské rady. Jako zřizovatel této nemocnice nás, tato zpráva samozřejmě velmi potěšila. Je to určitě dobře nejen pro nemocnici, ale i pro město,“ sdělil k výsledkům starosta Oder Pavel Matůšů.