Proč jste přistoupili k takto nákladnému projektu?

Především nám vadilo přecházení žáků z takzvané „malé budovy“ na „budovu velkou“. Jelikož se jedná výhradně o děti prvních a druhých tříd, které tak byly nuceny na hodiny tělesné výchovy chodit venkem, dlouho jsme o propojení obou budov školy uvažovali. Když pominu fakt, že se žáci museli neustále přezouvat a převlékat, což pochopitelně zkracovalo vyučovací hodinu, důležitá pro nás byla také hygienická hlediska. Dalším důvodem byl také nedostatek prostoru pro školní družinu.

V čem spočívá modernizace?

Ve vybudování multimediální učebny, čímž bylo dosaženo interaktivnosti a názornosti výuky prostřednictvím výpočetní techniky.

Co se nachází ve vybudované nástavbě?

Ve vybudované nástavbě se nachází již zmiňovaná multimediální učebna, učebna pro potřeby školní družiny, tři kabinety, sociální zařízení, chodba a schodiště spojující školní budovy.

Zvýší se kapacita školy? Budete přijímat více žáků?

Kapacita školy se nezvýší, zlepší se tím však podmínky pro práci na prvním stupni, a především pro práci školní družiny. Budeme rádi, když nám rodiče zachovají přízeň a počty žáků nebudou klesat

Co to pro vás znamená osobně? Nezmění se, alespoň částečně, vzhled historické budovy?

Pro mne to znamená pocit uspokojení, že se podařila dobrá věc, která ulehčí život jak žákům, tak i učitelům školy. Navíc nástavba byla navržena tak citlivě, že nijak nezměnila historický charakter školní budovy, která je jednou z dominant města.

Připravuje škola další projekty?

Plánů je samozřejmě hodně. O co víc je však plánů, o to méně je peněz. V současné době připravujeme projekt na revitalizaci školního dvora, chtěli bychom zde vybudovat klidovou zónu a, dále projekt modernizace školních dílen a projekty na podporu inkluze a integrace.