Muzeum Oderska navazuje na muzejní aktivity regionu z počátku 20. století. Hlavním cílem muzea je seznámit jeho návštěvníky s kulturou, náboženstvím a tradicemi regionu. Na své by si podle pracovníků úřadu měli přijít nejen odborníci, ale také široká veřejnost.

V současné době probíhají práce na rekonstrukci měšťanského domu, do jehož přízemí se nastěhovala nově založená městská policie. Druhé a třetí podlaží je pak určeno pro Muzeum Oderska a depozitář. Odbor kultury a školství připravuje expozici Město Odry a oderské panství v proměnách staletí s důrazem na Odry jako hospodářské, společenské a správní centrum přilehlého regionu. Muzeum Oderska bude rovněž spolupracovat při budování expozice věnované prezentaci mlýnské technologie v areálu mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder. Kromě výše uvedeného se připravuje rovněž expozice s tématikou církevního života v regionu.

Městský úřad v Odrách již navázal jednání s okolními muzei o vypůjčení exponátů, majících vazbu k městu a jeho okolí. „Spolupracujeme s Muzeem Novojičínska, Valašským muzeem v přírodě a Slezským zemským muzeem v Opavě,“ informoval referent pro památkovou péči Městského úřadu v Odrách Zdeněk Orlita.

I přes to, že se již podařilo získat příslib výpůjčky předmětů v rozsahu původního oderského muzea, obracejí se pracovníci úřadu také na občany města. „Obyvatelé Oder a přilehlých vesnic, kteří by měli, co nabídnout muzeu a chtěli by, tu možnost mají a muzeum za to bude vděčné,“ dodal Orlita. Protože se jedna z expozic bude zabývat řekou Odrou a přírodou Oderska, jsou vítány také například geologické, mineralogické, botanické nebo zoologické sbírky.

Podle Zdeňka Orlity by muzeum mohlo přivítat své první návštěvníky v listopadu příštího roku.