Na posledním řádném zasedání oderských zastupitelů vystoupil také ředitel tamní městské nemocnice Zdeněk Skařupa, který zhodnotil její dosavadní hospodaření. S oderskou nemocnicí totiž, jako s jedinou v Moravskoslezském kraji, uzavřely zdravotní pojišťovny takzvanou střednědobou smlouvu, tedy smlouvu na dva roky.

„Po dlouhodobých a opakovaných jednáních a konzultacích s Asociací českých a moravských nemocnic a se zástupci zdravotních pojišťoven byly nakonec podepsány smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, a to v segmentu akutní lůžkové péče, tedy interny, zatím na dva roky. V segmentu ambulantní péče a lůžek následné péče byly smlouvy podepsány na pět let," uvedl na začátku Zdeněk Skařupa s tím, že s pojišťovnami budou jednat i nadále, aby akutní lůžková péče v Odrách zůstala i po 1. lednu 2015.

Nemocnice však musela přistoupit k několika opatřením. Postupně musí zredukovat počet akutních lůžek, a to z 38 na 24. „Abychom byli schopni poskytnout péči ve stejném objemu a kvalitě, jsme nuceni zkracovat ošetřovací dobu. Nezkracujeme ji na úkor kvality péče o pacienty, ale proto, že ze zdravotnického hlediska je propuštění možné i dříve," vyjmenoval některá nová opatření ředitel nemocnice. Pacienti tak odcházejí do domácího ošetření nebo jsou přeloženi do léčebny dlouhodobě nemocných. „Na lůžkách následné péče se nám zvýšila obložnost, což nám přináší další finanční prostředky," připomněl dále Skařupa. Ošetřovací dobu se prozatím podařilo zkrátit o jeden den.

Žádné velké propouštění zaměstnanců však kvůli těmto opatřením nehrozí. Někteří zaměstnanci letos odejdou do důchodu, další na mateřskou dovolenou nebo jim skončí smlouva na dobu určitou.

„Předpokládáme, že do konce pololetí vyřešíme celkový počet zaměstnanců. Vypadá to, že by nemocnici mělo opustit snad ještě pět zaměstnanců," shrnul čísla ředitel nemocnice. Vzápětí však dodal, že v nemocnici vytvořili kapacitu na lůžka následné péče a budou žádat pojišťovnu o transformaci těchto lůžek. Je tak možné, že někteří zaměstnanci přejdou na toto oddělení.

Letos bude nemocnice investovat jen do toho, co je nezbytně nutné. Čeká ji totiž velká rekonstrukce zateplení celého objektu. „Začátek roku byl hektický. První měsíc jsme se dostali do propadu, který se však postupně vyrovnává a finanční vývoj je příznivý. Během dvou tří měsíců bychom se mohli dostat do vyrovnaného hospodaření," informoval přítomné zastupitele ředitel a dodal, že nemocnice nemá žádné dluhy ani leasingy, a to ani vůči městu, ani vůči jiným subjektům.

Hospodaření nemocnice na závěr zhodnotil také starosta Oder Pavel Matůšů: „Určitá opatření se provádějí a nejsou nijak dramatická. Bude záležet na tom, jak se nám podaří vyjednat další podmínky, především pro lůžka interny. To bude rozhodující pro udržení do budoucna. Nemocnice funguje a ekonomicky je soběstačná."