Záhy se však ukázalo, že dřevo je materiál svéhlavý. Postupné vysychání totiž způsobilo, že se na rytíři objevily trhliny, některé o šířce až tři centimetry. „Rytíř se nám začal rozpadat, protože dřevo bylo čerstvé a začalo vysychat. My jsme sice zajistili nátěr, který by toto měl omezit, ale byl v teple a objevily se velké pukliny“ přiblížil Karel Glogar z kanceláře starosty. Pracovníci úřadu proto oslovili místního řezbáře, Petra Kučerku staršího, jenž bezplatně sochu ošetřil, vyspravil trhliny a dílo opět natřel.

Pracovníci městského úřadu hledali jiné, důstojnější místo pro umístění rytíře, ale nakonec dospěli k názoru, že prostor vestibulu je zatím přijatelný. „Pokud by se našlo jiné, vhodnější místo, asi bychom jej přemístili, ale zatím zůstane tam, kde je, tedy v budově úřadu,“ dodal Glogar.

Od nadcházejících předvánočních trhů v Odrách bude rytíř znovu vystaven na odiv veřejnosti, aby osobně dohlížel na dodržování správné míry, kvality a ceny. „Bude symbolicky strážit trhy. Umístíme jej ven, aby se s ním seznámili ti obyvatelé, kteří ho ještě neviděli,“ vysvětlil Glogar.
Socha také vyjadřuje dobré partnerské vztahy mezi Odrami a partnerským městem Kuznia Ratiborská.