Oldřich Sobek se celý život věnoval ochraně přírody, aktivně působil v Libhošti jako organizátor mnohých akcí, který se snažil dodržovat a upevňovat tradice. 

Jako druhý člověk v historii obce obdržel loni 28. října k 101. výročí vzniku Československé republiky titul Čestný občan Libhoště. Toho, že před ním byl čestným občanem Libhoště jen Tomáš Garrigue Masaryk, si nesmírně vážil.