O podporu realizace akce Cyklistická stezka Studénka Nová Horka požádalo město Studénka Regionální radu Moravskoslezsko v listopadu loňského roku. V rámci projektu měla vzniknout podél komunikace číslo II/464 nová cyklistická stezka. „Ta se měla v budoucnu stát spojnicí mezi obcí Mošnov a městem Bílovec,“ uvedl starosta města Studénka Ladislav Honusek.

Přestože obyvatelé Studénky nápad uvítali, vše nasvědčuje tomu, že si na budoucí důležitou spojnici nějaký čas počkají. Město totiž získanou dotaci odmítlo. „Mělo se jednat o cyklostezku rozdělenou na dvě části. Jednak měla mít úplně novou část o délce zhruba sedm set sedmdesát metrů, a pak taky část zrekonstruovanou, měřící necelých pět set metrů,“ vysvětlil Honusek s tím, že dohromady měla vzniknout pro cyklisty a bruslaře bezpečná trasa o délce 1260 metrů.

Kamenem úrazu se tak jako i u jiných projektů staly finance. Celkové náklady na výstavbu stezky byly vypočteny na částku 13,5 milionu. Rada se ale městu rozhodla poskytnout podporu „jen“ ve výši něco málo přes tři miliony. Žádosti totiž zohledňovaly skutečnost, zda se jedná o zcela nový projekt nebo jestli jde o rekonstrukci. „Museli jsme přiznat, že část cyklostezky by nebyla úplně nová, ale zrekonstruovaná. Ačkoliv jsme se to snažili nějak vyřešit, odevzdávali jsme k žádosti projektovou dokumentaci, která byla vypracovaná již před dvěma lety a tento projekt na ni navazoval. A v té vše uvedeno bylo,“ uvedl studénecký starosta.

Zastupitelé, kterým bylo odmítnutí dotace předloženo ke schválení, měli na věc spoustu dotazů. Za všechny to shrnula studénecká zastupitelka Ludmila Palatková. „Chápu věc správně, že dotace bude přidělena pouze na něco nového, a ne na nějakou rekonstrukci? Není tedy možné, že bylo špatným způsobem požádáno? Myslím to tak, jestli není zásadní neúspěch podmíněn tím, že jsme naši žádost špatně formulovali?“ obrátila se zastupitelka na starostu. „Není problém ve formulaci nebo v tom, co jsme odevzdali. Projektová dokumentace se musela odevzdat celá, a tudíž z ní bylo jasné to, že část cyklostezky by se zrekonstruovala, ne nově postavila,“ odpověděl starosta. Vedoucí stavebního úřadu Jan Marák starostova slova vzápětí podložil dalšími argumenty: „Problém je v technickém řešení, protože jediná schůdná cesta je vést cyklostezku po úbočí komunikace, tedy ve svahu. Tím se náklady dostáváme ne na tři tisíce na běžný metr, požadované radou, ale na třináct tisíc. A toto je ten hlavní problém.“

Přestože dotaci město nakonec odmítlo, projekt cyklostezky tím nepadá definitivně pod stůl. „Projekt nezakládáme do šuplíku, našli jsme dva způsoby řešení. Ten první je, že chceme tuto akci zařadit do projektu počítajícího s rekonstrukcí okolí nádraží. Pokud by se toto nepodařilo, pak máme ještě variantu požádat o dotaci státní fond dopravy . Ten tyto projekty více zohledňuje a výše dotace by měla být poměrně vyšší,“ dodal Honusek.