„V současnosti čistírna disponuje dvěma nádržemi s rozdílnými objemy, navíc technické parametry již nesplňují požadavky s ohledem na zatížení z hlediska objemu čištěných vod. To nám neumožňuje plně využívat kapacitu účinné technologie kaskádové aktivační nádrže,“ dodal Jan Tlolka.

Současně s nádrží postaví i elektrickou rozvodnu, ve které se ovládají všechny technologie. V současné době finišuje také rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Štramberku, v části Kanada, v hodnotě 27 milionů korun. (syr)