zjistili jsme

K 1. lednu 2008 zanikají povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001. „Jedná se o povolení vydaná podle dříve platných právních předpisů,“ vysvětluje na svých internetových stránkách ministerstvo životního prostředí. Každý, kdo chce naplnit zákon, tak musí zažádat o nové povolení na příslušném vodoprávním úřadě. Za nesplnění povinnosti mohou fyzické osoby dostat pokutu až 50 tisíc korun, podnikající právnické a fyzické osoby až 10 milionů korun.

„Nelze sdělit konkrétní číslo, kolik lidí si povolení nevyžádalo,“ uvedla Eva Bártková z odboru životního prostředí v Novém Jičíně. Nedoporučuje, aby lidé nakládali s vodami bez povolení. „V případě, že nastane kolize zájmů, například v sousedských vztazích, bude každý, kdo nemá doklady a povolení v souladu se zákony, znevýhodněn,“ varovala.

Podle Jiřího Sopucha z vodoprávního úřadu v Kopřivnici prošlo za poslední měsíce rukama kopřivnických úředníků pouze několik žádostí o povolení. „Počet vlastníků nemovitostí, kterých se zánik povolení týká, není přesně zmapován. Může se jednat o stovky, snad až tisíc případů,“ naznačil a dodal: „Už teď je zřejmé, že spousta domácností bude od 1. ledna 2008 porušovat vodní zákon.“

Že ani ti, kteří podali žádost letos, nemusejí dostat povolení včas, potvrdil Petr Coufal z odboru životního prostředí v Odrách. „Je skoro jisté, že žádosti, které jsme dostali v srpnu či září, do ledna nevyřídíme. Pokud po 1. lednu zjistíme, že někdo nakládá s vodami bez potřebného povolení, musí počítat s rizikem sankce,“ poznamenal Coufal.

Situaci komplikují septiky, protože ty dlouhá léta povolovaly obecní stavební úřady a jejich evidence není k dispozici. „Navíc tato zařízení nejsou schopna vyhovujícím způsobem zajistit vyčištění odpadních vod do vod povrchových, a tedy naplnit dikci nařízení vlády o emisních limitech vypouštěných odpadních vod a o imisních limitech vod povrchových,“ upřesnila Darja Vavříková, vedoucí odboru životního prostředí v Bílovci.