Na zasedání zastupitelstva přednesl tento bod místostarosta Studénky Miroslav Havránek, který zároveň upozornil, že reálná cena nákladů na jednoho obyvatele se zvýšila na 530 korun. „S ohledem na tento stav a rovněž s ohledem na to, že s největší pravděpodobností dojde k výraznému zvýšení maximální sazby poplatků vybíraných od občanů, doporučuje odbor místního hospodářství a údržby majetku zvýšení poplatku,“ citoval ze zprávy místostarosta a dodal, že místo původních 420 korun by měl poplatek činit podle návrhu alespoň 456 korun.

Proti poplatku radikálně vystoupil zastupitel Tomáš Grosman. „Osobně se mi tento poplatek nelíbí, protže si myslím, že občané platí již tak dost daní. Tak by snad nemuseli platit poplatek za popelnice. To by za ně mohla zaplatit obec,“ uvedl Grosman a dodal, že hodně obcí již od zmíněného poplatku ustupuje. „Nemyslím si, že by to mohl být nejlepší nápad, ale domnívám se, že výše tohoto poplatku by mohla být stanovena na polovinu předpokládaných nákladů na provozování svozu komunálního odpadu. Pokud by obyvatelé platili polovinu a druhou město, mohlo by dojít ke snížení množství odpadu a zvýšení recyklace odpadu. Lidé by si více uvědomovali, že každý kilogram odpadu navíc musí někdo zaplatit, z poloviny oni,“ vysvětlil Grosman a dal návrh., aby poplatek činil v příštím roce 256 korun. Sumu stanovil tak, aby byla dělitelná dvanácti.

Zastupitel Karel Polák navrhl, aby poplatek zůstal ve stejné výši jako letos. Zastupitelku Jiřinu Vrajíkovou zajímalo, jak hodně by se ekonomicky dotknul návrh Grosmana. „Museli bychom počítat s tím, že dva a půl milionu korun, které by asi činil ten padesátiprocentní podíl města, bychom nemohli použít na opravu chodníků a podobně. Činilo by to asi dva a půl milionu korun,“ sdělil starosta Ladislav Honusek.

Při hlasování se dvanáct zastupitelů přiklonilo k původnímu návrhu a zastupitelstvo tak odsouhlasilo, že lidé ve Studénce budou příští rok platit za odpad 456 korun.