Se studií se nyní seznámili zastupitelé Oder, kteří měli na prosincovém zasedání projednat smlouvu o spolupráci s firmou, jež má zájem postavit větrné elektrárny ve Veselí a Dobešově, místních částech Oder.

„Studii zpracovalo regionální centrum EIA, což je renomovaná organizace, která slouží k oponenturám při velkých záměrech, posuzovaných z pohledu vlivu na životní prostředí,“ sdělila vedoucí odboru životního prostředí oderské radnice Noemi Kulíková. Výsledkem studie je i mapka, na níž jsou vyznačena místa, která jsou pro výstavbu elektráren z pohledu studie nevhodná. Ta byla prakticky celá poseta křížky, označujícími nevhodnou lokalitu. „Není to znalecký posudek, který je nutný. Ale může být podkladem pro rozhodování investorů i při projednávání EIA či pro další správní řízení,“ dodala Kulíková.

Zastupitelka Libuše Králová uvedla, že závěry studie chápe jako fakt, že krajina Oderských vrchů je naprosto neslučitelná s výstavbou větrných elektráren. Studii přivítali hlavně zástupci Dobešova či Pohoře, místních částí, kde vznikly petice proti výstavbě elektráren. Jana Hluchníková z petičního výboru pak odcitovala některé pasáže ze studie a upozornila na skutečnost, že území na Dobešově a ve Veselí byla vyhlášena jako přírodní park. „Závěry studie jednoznačně vylučují výstavbu větrných elektráren v přírodním parku,“ zdůraznila.

Zástupce společnosti, která chce stavět, argumentoval, že studie má být pouze doporučením, a její zpracovatel studie ještě dodal, že se zabývala pouze negativními dopady na životní prostředí, nikoli pozitivy. Oderští zastupitelé ji vzali na vědomí.