V čele jela dvojice jezdců na koních s prapory se znakem města Odry a znakem partnerského města Kuźnia Raciborska. Za čelem průvodu kráčeli Štěpán Orság, Adéla Niziolová, Anežka Orságová a Jarda Feilhauer, kteří nesli dožínkový věnec.

Průvod dorazil na Masarykovo náměstí, kde jeho účastníky přivítal starosta Oder Libor Helis a místostarostka Libuše Králová.

Štěpán Orság požádal starostu, zda by účastníkům povolil letošní úrodu zapít a přitom si trochu zazpívat, zahrát a ženské protančit. „Tož, pane starosto, račte říct, že letošní dožínky možu být,“ nabádal starostu Štěpán Orság.

Starosta ani na chvíli nezaváhal. „Dožínky nemožu než povolit, bo vím, že stejně budete pít,“ zasmál se starosta a dodal, že dožínky povolí, ale za dodržení podmínek, které posléze přečetl z dekretu.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Živijó, živijó…

Poté už se průvod vydal ke kostelu, kde dožínkový věnec požehnal místní farář Petr Kuník, a po chvíli průvod pokračoval do horní části zámeckého parku. Tam nejprve zástupci Kuźni Raciborske předali starostovi napečený chléb, poté starosta Helis převzal dožínkový věnec, místostarostka kytičku a většina účastníků dostala štamprličku, načež se ozvalo z mnoha hrdel: „Živijo!“.

Premiérové dožínky se konaly v Odrách v sobotu 28. srpna 2021.Premiérové dožínky se konaly v Odrách v sobotu 28. srpna 2021.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

První oderské dožínky mohly začít. Na pódiu se vystřídali Mužský sbor z Kyjova, Oderští mužáci, dětský sbor Lentilky a Cimbálová muzika Cerky, Cimbálová muzika Odera, Soubor písní a tanců Javorník a jeho cimbálová muzika a další.Vedoucí odboru kultury Městského úřadu v Odrách Alena Zemanová uvedla, že nápad uspořádat dožínky v Odrách vznikl po návštěvě dožínek v polském partnerském městě. „Do toho přišel Jan Skalka z Oderské chasy, která sdružuje několik těles, například cimbálovku Odera, s myšlenkou uspořádat dožínky v Odrách, tak se to tak setkalo,“ dodala Alena Zemanová.