Město Odry nyní podalo žádost o dotaci na tvorbu stránek. Dotační program na podporu technických atraktivit v roce 2020 vyhlásil Moravskoslezský kraj, jenž také zveřejnil podmínky.

Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města, na lednovém zasedání zastupitelstva připomněla, že Moravskoslezský kraj přidal Flascharův důl na seznam technických památek v kraji. Proto projekt nazvaný „Vytvoření webových stránek technické památky Flascharův důl" může podpořit dotací až do výše 85 procent uznatelných nákladů.

„Celkové předpokládané náklady jsou ve výši zhruba sto třicet tři tisíc korun, z toho dotace by činila sto třináct korun, zbytek by tvořily vlastní náklady města Odry,“ upřesnila Kamila Ambrožová.

Zpřístupnění Flascharova dolu město plánuje na letošní červen. Již loni otevřelo naučnou stezku K Flascharovu dolu, která měří asi tři a půl kilometru a vede od prvního zastavení na odbočce ze silnice Odry – Veselí k lokalitě bývalých břidlicových lomů.

Právě otevření Flascharova dolu by mělo navázat na vybudovanou stezku jejíž součástí již je zázemí Flascharova dolu, které tvoří objekt, v němž se budou půjčovat přilby a prodávat vstupenky.

Otevření Flascharova dolu předcházela dlouhá jednání a práce k zajištění bezpečnosti tohoto důlního díla. Jeho budoucí návštěvníci se ale mají na co těšit. Zpřístupněno bude asi 350 metrů chodeb a některé těžební komory.

Unikátem bude takzvaná oderská vrása, která podle odborníků kdysi byla bahnitým dnem prvohorního moře. Důl, jehož část má být v červnu zpřístupněná, sloužil k těžbě břidlice, která se používala k pokrývání.

K TÉMATU

„Jedná se o důlní dílo z přelomu 19. a 20 století a nachází se v lokalitě Nový Svět u Oder. Projekt bude obsahovat vytvoření nových webových stránek pro technickou památku Flascharův důl včetně jazykových mutacích AJ, NJ, PL. Cílem nových webových stránek je vytvoření nové atraktivní vysoce funkční webové prezentace, vytvoření přehledné struktury a kvalitního obsahu pro uživatele, moderní, atraktivní a reprezentativní grafické zpracování webu, vytvoření marketingového prostoru na hlavní stránce, vytvoření přehledného rezervačního systému, implementace redakčního systému a jeho nastavení pro potřeby zákazníka,“ stojí ve zprávě k projektu.
*Zdroj MÚ Odry