Na posledním zasedání oderských zastupitelů starosta Oder Libor Helis připomněl, že kvůli řešení problému vznikla pracovní skupina. Její členka, místostarostka Libuše Králová, upřesnila, že skupina se sešla dvakrát a seznámila se s místy, kde by toalety případně mohly být. „Naše závěrečné rozhodnutí bylo umístit toalety pro hřbitov ve žluté vile v areálu městské nemocnice,“ sdělila pro Deník Libuše Králová.

Sgrafito v Máchově ulici v Novém Jičíně - červenec 2022.
VIDEO: Sgrafito v Novém Jičíně překryl nátěr, který ho pomůže zachránit

Vedoucí odboru správy nemovitého majetku Olga Veverková doplnila, že vybrali řešení v přední části vily ve spodním nadzemním podlaží. „Bylo to i z důvodu, že nájemce, který tam prodává zdravotnické potřeby, na základě vyjádření hygieny a dalších orgánů musí mít přístup do těch prostor jako jediný,“ vysvětlila pro Deník Olga Veverková.

Záchodky místo kadeřnictví

Město proto nechá vybudovat toalety ve vedlejších prostorách, kde dříve bylo kadeřnictví. „Obnovíme tam vstup z venkovní části, který tam historicky byl. Bude tam jedna toaleta upravená i pro vozíčkáře, s rampou, dále tam bude úklidová místnost. V současné době necháváme zpracovávat projektovou dokumentaci na vestavbu toalety,“ pokračovala Olga Veverková.

Družstvo zlatých gymnastek z Londýna, v němž byla i Zdeňka Veřmiřovská.
Olympijskou vítězku z Kopřivnice připomene pamětní deska

Úklid toalety by měl být zajišťován po dohodě s nemocnicí, případně někým, kdo už v budově uklízí. Olga Veverková dodala, že z uvažovaných variant bude tato vyžadovat nejnižší náklady. Místostarostka Králová ji doplnila, že tato varianta bude nejideálnější také z hlediska celoročního provozu. „Myslím si, že vzdálenost od hřbitova není nijak velká,“ poznamenala Libuše Králová.

S pracemi by se podle Olgy Veverkové mohlo začít už v zimních měsících. Pracovní skupina se mimo jiné zabývala třemi variantami umístění toalet přímo na hřbitově, dvě ale nepřicházely v úvahu z hlediska památkové péče a umístění. Jako nejvhodnější se jevila varianta v dolní části hřbitova, i ta ale nebyla bez komplikací.