Oderská městská společnost, s. r. o. jako provozovatel koupaliště upozorňovala napří-klad, že vlivem stárnutí bazénové folie dochází k velkým průsakům vody, které napáchaly největší škody ve strojovně, jak na kovových konstrukcích, tak na čerpadlech a elektroinstalaci.

Tuto skutečnost potvrdila vypracovaná technická zpráva. Doslovně uvádí, že stávající zařízení úpravny vody, stejně jako hydroizolační povrchy bazénových van a technologické rozvody, jsou již za hranicí své životnosti. Zařízení úpravny je schopné provozu jen díky náročné, obětavé a mnohdy nebezpečné práci obsluhy. Z důvodů velkých úniků vody je také zvýšená finanční náročnost provozu.

Bezpečný provoz koupaliště je podmíněný kompletní rekonstrukcí, která by zahrnovala novou elektroinstalaci strojovny, opravu objektu úpravny vody, včetně hydroizolace objektu a náhradu degradovaného zařízení technologické úpravny vody. Dále hydroizolaci akumulační jímky, vyřešení skladu chemických látek a obalů, výměnu bazénové fólie plaveckého bazénu a vybudování dětského brouzdaliště v souladu s normou.

Co bude s koupalištěm dál

Náklady na tak rozsáhlou rekonstrukci jsou odhadovány v řádu desítek miliónů korun. Odbor správy nemovitého majetku města Oder v současné době shromažďuje dokumentaci potřebnou k žádosti o dotaci. Na základě závěrů následně vedení města rozhodne o dalším průběhu a rozsahu rekonstrukce.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jediní v Česku: v Lukavci se na Velikonoce stále jezdí po vesnici na koních

Zdroj: Deník/Tomáš Januszek