Cíl je podle oderské mluvčí Lucie Kaspříkové jasný.

„Upravit náměstí jako hlavní reprezentativní a pobytové veřejné prostranství. Jeho budoucí podoba musí nabízet inspirativní prostor pro aktuální potřeby města s vysokou atraktivitou pro občany i návštěvníky. Účelem a posláním otevřené, anonymní, jednofázové a projektové soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení a s jeho autorem pak jednat o zadání následné zakázky,“ shrnula Lucie Kaspříková.

Architekti podle ní musí respektovat urbanistickou i architektonickou hodnotu centra Oder a zohlednit i městskou památkovou zónu. „Mezi limitující prvky patří kašna z roku 1897, mariánský sloup, studna, autobusová zastávka, jakož i vedení silnice II/647 přes náměstí,“ doplnila mluvčí Kaspříková.

Oderská radnice chce mít z Masarykova náměstí místo pro setkávání lidí a jejich odpočinek. Zároveň tu chce také vyřešit parkování a dopravní obslužnost. „Aby došlo ke zklidnění provozu, kultivaci a redukci ploch k parkování s upřednostněním pohybu chodců,“ popsala mluvčí.

Návrhy, které do architektonicko-urbanistické soutěže přijdou, bude porota hodnotit počátkem září. Ve druhé půli měsíce pak oznámí vítěze. „Na ceny a odměny v soutěži se počítá s částkou sedmi set tisíc korun. První cena byla stanovena na tři sta tisíc, druhá na sto osmdesát a třetí na sto čtyřicet tisíc korun,“ dodala mluvčí Lucie Kaspříková. Vítězné projekty Odry veřejně vystaví.