Peníze poputují třem projektům: První z nich je Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro Město Odry. Pro obyvatele to znamená především včasné informování o blížící se velké vodě.

Odry předpokládají, že celá realizace bude stát 2 280 775 korun. Dotace zajistí částku přes dva miliony, zbytek uhradí město. Projekt by měl být ukončen v posledních měsících příštího roku.

Dalším podpořeným projektem je Oprava, zateplení a výměna oken Mateřské školy Sokolovská. Školka by tak měla uspořit energii za vytápění. Celá akce by, podle předběžných odhadů, měla vyjít na 2,3 miliony korun. Dotace činí 1,3 miliony korun.

Posledním podpořeným projektem je Regenerace významné zeleně v Odrách. „Předmětem podpory je regenerace zeleně v Odrách a Klokočůvku, a to ve čtyřech lokalitách. Konkrétně Městském hřbitově v Odrách, Parku u památníku Padlých v Odrách, Skupiny památných stromů „Lípy u kaple“ a Vesnickém hřbitově v Klokočůvku.

V rámci realizace akce budou káceny, ošetřeny a vysázeny nové dřeviny,“ stojí na internetových stránkách Oder. Předpokládané náklady se pohybují okolo 1,7 milionu korun, z čehož 1,5 zajistí dotace z operačního programu. I tento projekt bude ukončen v roce 2011.