Technologické centrum Odry II, tak se jmenuje projekt, jehož rozpočtové náklady činí více než tři miliony korun.

Na posledním zasedání Zastupitelstva Oder se jeho členové dozvěděli, že město obdrželo informaci o schválení dotace na tento projekt ve výši maximálně 90 procent z celkových způsobilých výdajů tohoto projektu.

NAPOJENÍ NA REGISTRY I DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

„Jedná se o určité systémy, jako je spisová služba, napojení na registry pro potřeby městské policie, docházkový systém, hlasovací systém pro zastupitelstvo, elektronická úřední deska a podobné věci,“ přiblížila projekt Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města Městského úřadu Odry.

„Chci zdůraznit, že informace o dotaci je zatím neoficiální, ale protože další zastupitelstvo je až v březnu, schvalovali bychom to až tehdy,“ vysvětlil důvod, proč se o přijetí dotace baví již nyní, oderský starosta Libor Helis.

Na dotaz zastupitele Petra Stupárka, zda systém bude umět pořizovat zvukový záznam ze zastupitelstva, který by se dal překlápět na webové stránky, Kamila Ambrožová odpověděla, že zvukový záznam bude systém pořizovat určitě, ale v případě možnosti překlápění, aby si ho mohli poslechnout návštěvníci webových stránek města, si není jistá.

V tu chvíli se do diskuze přihlásil právník města Martin Biskup.

„Předpokládám, že zvukový záznam bude pořízen ve velmi dobré kvalitě, ale s jeho zveřejňováním bych byl opatrný, protože by v něm bylo třeba anonymizovat případné osobní údaje, které by tam zazněly. Pokud to zazní tady, je to v pořádku, ale něco jiného je, pokud to zveřejníme do celého světa,“ uvedl právník města Martin Biskup s tím, že není problém, aby zvukový záznam dostal každý zastupitel.

Tajemnice městského úřadu Dagmar Vávrová pak ještě upozornila, že v květnu má vyjít směrnice GPDR, která zpřísňuje zveřejňování osobních údajů.

„Takže uvidíme, pokud by to bylo v souladu se zákonem, nebude se zveřejňováním problém,“ poznamenal starosta Oder Libor Helis.

Zastupitelé poté schválili případné přijetí dotace a zařazení 3,270 milionu korun na zmíněný projekt do výdajové části rozpočtu.