Nejdále na Novojičínsku zatím došli v Odrách. Tam zastupitelé schválili vyhlášku platnou od 1. ledna 2005, podle níž nesmějí být výherní automaty ve vzdálenosti do sta metrů od školských, státních a církevních zařízení.

Ostatní výherní automaty mimo tuto zónu mohou být v provozu pouze v době od 10 do 22 hodin. Jako jeden z argumentů, kromě stížností obyvatel na hluk před hernami, posloužily i policejní statistiky. „Za předešlý rok bylo v Odrách podle policie spácháno v souvislosti s výherními automaty jedenáct trestných činů - sedm krádeží, dvě loupeže a dvě ublížení na zdraví, a také jednadvacet přestupků,“ uvedl tehdy na zasedání zastupitelstva starosta Oder Pavel Matůšů. Další zastupitelé přidali poznatky, že někteří hráči na automatech utrácejí sociální dávky.

Proti vyhlášce protestovali hospodští. Skutečnost totiž přinesla několik paradoxních situací. Zatímco dvě herny vedle sebe musely na základě vyhlášky ukončit provoz, třetí, vzdálená asi třicet metrů od jedné z nich, mohla fungovat neomezené dál. Další hospodský musel přestat provozovat automaty proto, že přes cestu je mateřská škola. Přitom provozovna je téměř na okraji města.

„Je to nesmysl. Jen proto, že mám osmdesát metrů přes cestu školku, to tu nesmím mít. Přece mi tu ta děcka nebudou chodit,“ rozčiloval se například Zdeněk Balšínek, jehož provozovnu loni v létě stavební úřad zkolaudoval právě jako hernu. Za hospodské jednali i právníci, proti vyhlášce se stavěli i někteří zastupitelé, kteří ji považovali za nástroj, kterým město brání svobodnému podnikání.

Po mnoha jednáních a diskusích město couvlo. Zhruba po půlroce zastupitelé upravili vyhlášku tak, že změnili druhy objektů, u nichž provozovna nesmí stát, a zkrátili vzdálenost na padesát metrů.

Tím se do omezujícího okruhu nedostala ani jedna provozovna.

„Provozní doba pak bude neomezená,“ uvedl starosta a dodal, že město požadovalo po provozovatelích, aby učinili zásadní kroky zamezující rušení nočního klidu a veřejného pořádku, stejně jako i možnosti, aby na automatech nehrály nepovolané osoby. „Oni se nám k tomu zavázali,“ poznamenal Matůšů.

Hlasy po větším omezení hracích automatů se začaly opět ozývat koncem loňského roku. Důvodem bylo, mimo jiné, zejména rušení nočního klidu. Zastupitelé Oder ale nyní váhají.

Zato v Kopřivnici uvažují o tom, že provozování výherních automatů, společně s požíváním alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích a další aktivity, které narušují noční klid občanů města, budou regulovat vyhláškou.

Kvůli tomu tam ustanovili pracovní skupinu, která vyhlášku připraví. Podnět vzešel od obyvatel města. Především těm, kteří bydlí v blízkosti barů a heren, vadí nadměrný noční hluk z těchto podniků. Sepsali kvůli tomu i petici.

„Podepsalo se pod ni třicet občanů, žijících na Štefánikově ulici. Jde jim hlavně o to, aby v bezprostřední blízkosti obytných domů na této ulici byly obecně závaznou vyhláškou zakázány veškeré hudební produkce v době od desíti hodin večer do šesti do rána, a to v lokalizovaných restauračních zařízeních tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu a následně i narušování veřejného pořádku,“ nastínila mluvčí kopřivnické radnice Eva Vystrčilová.

Návrh vyhlášky by měl být hotov do konce března, pak by měl projít standardní legislativní procedurou.

O konkrétní podobě rozhodnou městští zastupitelé.

Ivan Pavelek

Iva Jalůvková