Firma společně s úřadem práce a Střední školou Odry zorganizovala rekvalifikační kurz na profesi plastikář. „Hlavním cílem této myšlenky je vychovat si z řad uchazečů o práci kvalifikované pracovníky s možností téměř okamžitého umístění,“ uvedla marketingová manažérka firmy Hana Vondráková a doplnila, že velký podíl na realizaci tohoto projektu měla vedoucí oderské pobočky úřadu práce Libuše Köhlerová.

„Rekvalifikační kurz zahájilo jeho dvanáct účastníků teoretickou přípravou uchazečů na Střední škole Odry. Příprava byla v rozsahu jednoho sta hodin a vedla ji Milena Brabencová, dlouholetá vyučující v učebním oboru gumař-plastikář,“ pokračovala Vondráková.

Praktickou část kurzu rekvalifikanti zahájili 7. července. To měli před sebou 200 hodin výuky. Po pěti týdnech praxe je čekají zkoušky přímo ve firmě Mateiciuc.

„Získat dnes na trhu práce kvalifikovaného operátora pro plastikářskou výrobu nebo absolventy SOU takzvaných černých řemesel je pro výrobní podniky téměř neřešitelný problém. Na tuto situaci má vliv řada faktorů. Jedním z nich je velmi nízká nezaměstnanost, kdy nabídka práce převažuje poptávku, druhým faktorem, který zásadním způsobem ovlivňuje trh práce, je nezájem ministerstva školství o udržení a propagaci učňovských oborů. To má za následek velký nedostatek těchto absolventů,“ vysvětlila Vondráková důvody, proč společnost Mateiciuc přikročila k organizování kurzu a dodala, že čekat na to, jestli se najdou v rezortu školství peníze na podporu učňovského školství není možné, neboť nedostatek kvalifikovaných pracovníků je třeba řešit okamžitě. „Proto je třeba hledat jiné alternativy, jako je například tato,“ uzavřela Vondráková.