Podle informací Deníku je pravděpodobným důvodem skutečnost, že Žaneta Marková měla použít poměrně velkou část peněz určených na hlavní činnost pro vedlejší činnost. Konkrétně měla peníze použít na nákup nábytku a vybavení do místností spojených s provozem restaurace, čímž by se dopustila porušení rozpočtové kázně.

Žaneta Marková, která na zasedání zastupitelstva nebyla, protože dle jejich slov netušila, že se o ní bude jednat, pro Deník uvedla, že si není vědoma porušení rozpočtové kázně.

Koupaliště Libotín ve Štramberku 22. června 2022.
Koupaliště ve Štramberku po třech letech opět otevírá, takhle to tam teď vypadá

„V rozpočtu na hlavní činnost zbyly peníze, tak jsme zakoupili nějaké stoly a židle. Nábytek, který byl nakoupený, je nyní na hlavní činnosti, v kavárně byl umístěn pouze krátkodobě. Čili vše je, jak má být, takto jsem to již dříve sdělila finančnímu i kontrolnímu výboru,“ hájila se ředitelka Dělnického domu.

V původním programu zasedání oderského zastupitelstva nebyl bod týkající se Dělnického domu. Zastupitelé ale přednesli čtyři doplňující body k projednání. Jedním z nich byl návrh radního Petra Kučerky, aby byl do programu zařazen bod Odvolání ředitelky Dělnického domu. Návrh ale neprošel. Vůli projednat případ ředitelky Dělnického domu neprojevili ani zbývající čtyři členové rady města.

Nový Jičín.
Mistostarosta Nového Jičína poslal do Sberbank miliony, prý ale neměl pověření

Petr Kučerka později pro Deník uvedl, že návrh podal na základě závěrů finančního výboru a kontrolního výboru, které ve svých usneseních konstatovaly, že Žaneta Marková je pro funkci nezpůsobila a požadovaly její odvolání. „Chtěl jsem tím donutit radu města, aby začala jednat,“ poznamenal Petr Kučerka. Jakého konkrétního pochybení se Žaneta Marková dopustila, nechtěl zatím zveřejnit.

Předsedkyně finančního výboru Eva Janošová na zasedání zastupitelstva uvedla, že se na finančním výboru shodli, že v Dělnickém domě není vše v pořádku.

„Domnívám se, že paní ředitelka není manažersky způsobilá k tomu, aby Dělnický dům nadále vedla,“ řekla, načež doplnila usnesení finančního výboru o bod, že zastupitelstvo města ukládá radě města projednat na jejím jednání 13. 7. 2022 odvolání ředitelky Dělnického domu v Odrách v nejbližším možném termínu. „Zastupitelstvo města dále doporučuje radě města zvážení strukturální změny této organizace, která spočívá v rozdělení hlavní a vedlejší činnosti, případně v hledání dalších možností,“ doplnila Eva Janošová, jejíž stanovisko podpořili další dva zastupitelé. Při hlasování ani tento návrh neprošel.

Letiště a průmyslová zóna v Mošnově. Rok 2022.
Do Mošnova se opět vrátí vojáci, místní se ale příliš netěší!

Usnesení kontrolního výboru, ve kterém stálo, že kontrolní výbor se jednohlasně shodl na odvolání Žanety Markové z důvodu nekompetentnosti v jednání a řešení problémů a nezvládnutí finančního provozu, vzalo zastupitelstvo těsnou většinou na vědomí.

Starosta Oder Libor Helis poté uvedl, že za radu města i za vedení města může slíbit, že rada města se problémem zabývat bude.

„Myslím si, že nikdo z vás si nepřeje, abychom Dělnický dům zavřeli, protože to je poslední stravovací zařízení. I přesto, že jsme naznali, že tam došlo k pochybení, běžná praxe je, že se vytknou nějaké nedostatky a posléze se může odvolávat. Podstatou je aby Dělnický dům fungoval dokud, pokud k tomu dojde, neseženeme někoho, kdo by to dělal lépe,“ řekl Libor Helis.

Rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně (na snímku) v případu stalkingu potvrdil Krajský soud v Ostravě.
Trest za stalking na Novojičínsku potvrdil odvolací soud

Eva Janošová oponovala, že Dělnický dům je jediné dotované stravovací zařízení v Odrách. „Jsou města, která to řeší jiným způsobem, ale vy raději nepřijmete usnesení, protože byste nad tím museli více přemýšlet,“ nešetřila kritikou Eva Janošová.

Starosta Helis oponoval, že správu finančního a kontrolního výboru vzali na vědomí a že tím nebylo řečeno, že se problémem rada města nebude zajímat.