Chodit se po něm dá, přesto je oficiálně stále staveništěm. Nový chodník v Mniší, místní části města Kopřivnice, jehož výstavbu zdržely komplikace, zatím čeká na své úřední otevření. Dočkat by se měl již tento týden.

Původní termín dokončení chodníku stavaři přislíbili na konec letošního června. Nastaly ovšem problémy, které výstavbu výrazně pozdržely. „Při výkopu kanalizace jsme objevili propustek a sítě, u kterých se kolize se stavbou nepředpokládala. Zejména řešení přeložky plynu bylo administrativně velmi náročné, museli jsme počkat na stanovisko provozovatele plynovodu, poté se zpracovávala projektová dokumentace přeložky a následně se musela uzavřít smlouva o zásahu do komunikace," osvětlil důvod měsíčního zpoždění Martin Lapčík z odboru rozvoje města.

Nedokončená přeložka plynu nebránila předčasnému užívání stavby, protože hlavní práce byly hotovy již v polovině srpna. Proto chodník i bez ukončení všech potřebných stavebních prací mohli začít užívat chodci. „V současné době se na chodníku provádějí pouze jemné terénní úpravy a odstraňování nedodělků," okomentoval současný stav stavby Martin Lapčík.

Nový chodník v Mniší by měl výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti. S jeho výstavbou se začalo již v loňském roce. „V první etapě byl vybudován úsek u silnice pod školou mezi kaplí a mostem, kde navázal na nový přechod pro chodce. Úpravami prošla i blízká točna autobusů, pod níž byla zrekonstruována kanalizace," vypočetla práce tisková mluvčí města Kopřivnice Lucie Petříčková s tím, že náklady na první etapu dosáhly šestnácti milionů korun, přičemž zhruba 5 milionů získala radnice ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Následná druhá etapa měla za úkol vyřešit pokračování chodníku od mostu směrem do Vlčovic. „Kromě samotného chodníku byly vybudovány: nasvětlený přechod, odvodnění komunikace, palisádové zídky a opravilo se dotčené oplocení. Náklady na druhou etapu byly 4,5 milionu korun, přičemž 85 procent způsobilých výdajů pokryje dotace," dodala Lucie Petříčková.