Sovětští vojáci dostali kytice

Sovětský svaz byl náš osvoboditel i agresivní okupant. To druhé si před dvaceti lety málokdo troufnul říci veřejně. Zato lásku a oddanost této velké zemi mnozí vyjadřovali často.

Novojičínsko - V našem vzpomínání na to, jaká byla společnost v okrese před dvaceti lety, v úvodu připomene příspěvek, který tehdy se objevil v Rozkvětu, týdeníku Okresního výboru (OV) KSČ a Okresního národního výboru Nový Jičín. Tajemnice OV Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP) Jan Kuběnová pochvalnými slovy nešetřila.

Po úvodním připomenutí spolupráce s organizací ROH (tehdejší odbory) a socialistickým svazem mládeže (SSM) vyzdvihla význam své „družební“ organizace. „OV SČSP si je vědom toho, že má své nezastupitelné místo a spoluzodpovědnost za upevňování spolupráce a přátelství k lidu Sovětského svazu. Konkrétním činem ke zvýšení účinnosti politickovýchovné práce byl koncert vítězů svazových soutěží pro sovětské vojáky v jejich posádce,“ uvedla Kuběnová.

Čtenář se dozvěděl, že koncert zorganizovala komise jazyka ruského při OV SČSP a vystoupili vítězové okresních a krajských kol soutěží SČSP. „Po koncertě sovětští vojáci obdrželi od našich pionýrů kytice šeříků, součástí této akce byla prohlídka vojenské techniky,“ pokračovala autorka a dodala, že okresní město navštívili v těch dnech vzácní sovětští hosté z Volgogradu, kteří se účastnili společných besed, při nichž došlo k otevřené výměně názorů a zkušeností z realizace přestavby společnosti v obou zemích. „Domníváme se, že rychlé a pravdivé informování a ovlivňování mladé generace správnými názory na současné dění kolem nás je základním předpokladem jejich správné ideové orientace v současných složitých politických i ekonomických podmínkách,“ uzavřela tajemnice OV SČSP.

Prodejna drůbežích specialit

První prodejnu drůbežích specialit slavnostně otevřeli v okresním městě. Jak uvedl autor J. P., zboží do prodejny se dováželo čtyřikrát týdně, a tudíž bylo vždy čerstvé. „Drůbeží výrobky zde objednává vedoucí Otakar Vavřina, a to podle zájmu a poptávky spotřebitelů,“ pokračoval autor s tím, že v areálu Máj na sídlišti je tak veškerý sortiment drůbeže. „Jsou přednostně zásobováni nedostatkovým zbožím, což jsou kuřecí řízky, drůbeží játra, drůbky, chlazená i mražená drůbež,“ pokračoval autor a doplnil, že v nabídce nechyběly ani jídla pro rychlou přípravu v mikrovlnných troubách, například kuře kung pao či po javansku. Ve zboží byly také porcované kachny, které v minulosti chyběly. Na skladě byla také řada masných výrobků od párků, přes salámy až po klobásy. „Podle slov vedoucího prodejny jsme byli ujištěni, že tento sortiment není jen přechodný, jak se to často stává při otevření nové prodejny, ale bude pravidelný a doplňován podle zájmu spotřebitelů,“ uzavřel autor.

Pionýři dostávali ocenění

Jeseník nad Odrou - Beseda představitelů místního národního výboru (MNV) a národní fronty s pionýry a pionýrskými pracovníky v Jeseníku nad Odrou na počest 40. výročí Pionýrské organizace socialistického svazu mládeže (PO SSM) zůstane všem trvalou vzpomínkou na tento den.

Po pestrém a hodnotném programu byli oceněni pionýrští vedoucí, instruktoři a nejaktivnější pionýři pamětními medailemi Ústřední rady PO SSM, diplomy Okresní rady PO SSM, čestnými uznáními rady MNV a knižními odměnami. Na tento den budou též dlouho vzpomínat nejmladší školáci, kteří složili slavnostní slib jisker.

Nemocenských bylo požehnaně

Novojičínsko - Statistika pracovní neschopnosti za měsíc březen, kterou Rozkvět, týdeník Okresního výboru KSČ a Okresního národního výboru Nový Jičín zveřejnil koncem května 1989, nebyla nijak lichotivá.

Zvýšená pracovní neschopnost v měsíci březnu byla výrazně ovlivněna v důsledku chřipkového onemocnění. V organizacích našeho okresu (bez JZD) bylo zameškáno z důvodu nemoci 107 532 kalendářních dnů, což je o 4757 více než v loňském březnu. Denně na pracovištích chybělo 3469 pracovníků, přičemž jeden případ pracovní neschopnosti trval průměrně 19 dnů. Autor příspěvku dále uvádí, že průměrné procento pracovní neschopnosti bylo 5,59, což bylo o dvě desetiny více, než v předchozím roce a že nejvyšší procento nemocnosti vykazují Drobné provozovny Jeseník nad Odrou, kde hodnota byla 15,5. Za JZD okresu bylo prokázáno procento pracovní neschopnosti 5,85. Bylo prostonáno 11 413 kalendářních dnů s počtem 559 případů pracovní neschopnosti. „To je přibližně tolik, jak by například JZD s počtem 368 pracovníků celý měsíc nepracovalo,“ uzavřel autor.