Okresní podnik výroby a služeb bilancoval

Čtyřicet let existence Okresního podniku průmyslové výroby a služeb bylo stěžejním materiálem Rozkvětu, týdeníku OV KSČ a Okresního národního výboru v Novém Jičíně před dvaceti lety.

Novojičínsko - Podnik měl v té době 262 provozoven, které zajišťovaly služby v devíti oborech činností. Zaměstnával 1820 lidí, z toho více než tisícovku žen. Čerstvě zvolený ředitel Stanislav Černoch v rozhovoru uvedl, že ještě v tom roce chce zlepšit situaci v zásobování materiály a náhradními díly. „Toto řešení si vyžádá změnu vnitropodnikové organizace útvaru zásobování i některé kádrové změny,“ uvedl Černoch a vyslovil i další, na tu dobu, odvážnou myšlenku: „Chceme snížit stav administrativních pracovníků a ušetřené mzdy věnovat pro posílení záměrů v oblasti rozvoje služeb a produktivních činností. Jedná se o náročný úkol, tím spíše, že podnik stále musí vyplňovat nejrůznější hlášení a formuláře, z nichž řada je podle mne zbytečná.“

Ředitel přiznal, že ne vždy se daří eliminovat sezónní vlivy. V té době občané měli například připomínky k dodacím lhůtám oprav obuvi. Skluz prý vznikl stěhováním střediska opravy obuvi za provozu, navíc dlouhodobě onemocněli dva pracovníci.

Nebýt strany….

Autoři rozsáhlého materiálu, Pavel Homola a Ferdinand Kubík podrobně čtenářům přiblížili činnost Okresního podniku průmyslové výroby a služeb a na závěr neopomněli vyzdvihnout vedoucí úlohu Komunistické strany Československa, bez níž by organizace podniku určitě tak dobře nefungovala. Připomněli, že v roce 1985 došlo ke změnám v řízení stranické práce a byl ustaven celozávodní výbor KSČ, který řídí činnost jednotlivých stranických organizací. „V posledních letech se projevil vliv komunistů na řízení výroby. Došlo k posílení významu kádrové politiky. Důsledně se uplatňuje vedoucí úloha KSČ na jednotlivých pracovištích,“ zdůraznila dvojice autorů.

Železnice z Hodslavic měla sto let

Hodslavice, Nový Jičín - Sto let do slavnostního otevření takzvané odbočné tratě mezi Hodslavicemi a Novým Jičínem uplynulo v červnu 1989. Železniční stanice na této trati pro obce Hodslavice a Hostašovice byla postavena osamoceně v lese pod severním svahem Trojačky v nadmořské výšce 390 metrů. Aby připomínala cestujícím rodiště Františka Palackého, dostala název Hodslavice, přestože byla postavena na hostašovickém katastru. Po trase z Nového Jičína do Hodslavic vlak překonává výškový rozdíl 106 metrů. (ipa)

Tonak převzal Rudý prapor

Nový Jičín - Velkou slávu zažili sál SK Tatrovanka v Novém Jičíně. U příležitosti190 let kloboučnické výroby v Novém Jičíně se tam sešli pracovníci státního podniku Tonak a řada funkcionářů v čele s ministrem federální vlády Karlem Löblem. Právě od něj převzal podnikový ředitel Jaroslav Holý Rudý prapor vlády ČSSR a Ústřední rady odborů za výsledky dosažené v předešlém roce. (ipa)

Ve Starém Jičíně hledali talenty

Starý Jičín - Žákyně osmé třídy Eva Pavlíková se stala vítězkou IV. ročníku soutěže amatérských zpěváků populární hudby „Starojický talent“. Druhá skončila čtvrťačka Marcela Janovská a třetí jediný zpěvák, Jiří Adamec.