Těžební společnost OKD začátkem týdne oznámila, že bude usilovat o zahájení průzkumu ložiska uhlí pod Frenštátem, Trojanovicemi a dalšími obcemi. Přinášíme k tomuto tématu exkluzivní rozhovor s generálním ředitelem společnosti Klausem-Dieterem Beckem.

Mezi veřejností na Frenštátsku panuje přesvědčení, že ložisko Trojanovice je již dávno prozkoumané. Proč chcete další průzkum?

Je pravda, že tady proběhly průzkumné vrty z povrchu, které ukázaly, že v tomto ložisku je zhruba 1,6 milionu tun uhlí. Ale to je v podstatě všechno, co víme. Neznáme strukturu ložiska, nevíme, kolik uhlí se dá skutečně vytěžit. Průzkum, o kterém mluvíme, totiž proběhl před několika desítkami let a dnes máme zcela jiné technologie. Kdybychom nový průzkum uskutečnili, bylo by to prospěšné pro akcionáře naší společnosti, kteří financují nákladný konzervační provoz, pro stát, jež toto ložisko vlastní, a také pro místní obyvatele, kteří chtějí mít jasněji o budoucnosti dolu.

Není to tedy záminka pro zahájení těžby?

To rozhodně ne. Kdybychom chtěli začít těžit, museli bychom získat zcela jiná povolení, použít naprosto odlišné technologie a především najít shodu s místními obyvateli.

Když pro vás průzkum dopadne dobře, budete usilovat o zahájení těžby? Nebo naopak když se prokáže, že zásoby uhlí nejsou zajímavé, tak důl zasypete?

Na to není jednoduchá odpověď. Počítáme s tím, že diskuse o budoucnosti Dolu Frenštát začne až po dokončení průzkumu.

Lidé z Frenštátska jsou nespokojeni, že mají málo informací. Přičítají to jakýmsi „tajným plánům“ těžařů, kteří je chtějí svými kroky zaskočit.

Připouštím, že v minulosti tady nebyla dobrá komunikace, s místními starosty i obyvateli jsme mluvili jen prostřednictvím novin nebo televize, stejně jako oni s námi. Teď už máme za sebou dvě schůzky se všemi starosty z regionu a slíbili jsme si, že se budeme o všem podstatném informovat. Zároveň chceme naše záměry vysvětlit i všem, kteří v tomto regionu žijí. Proto jsme připravili webové stránky www.dulfrenstat.cz, kde bude mnoho konkrétních údajů, připravujeme vývěsky v jednotlivých obcích i vydání informačního bulletinu.

Pokud získáte všechna povolení a průzkum skutečně začne jak to ovlivní život lidí v regionu?

Naprostá většina obyvatel to vůbec nepozná. Hodláme vybudovat jednu průzkumnou štolu zhruba devět set metrů pod zemí, takže nehrozí žádné otřesy, poklesy terénu, ani nic podobného. Jediné ovlivnění povrchu bude představovat odvoz vytěžené horniny. Ale to bude jen zhruba pět nákladních aut denně, takže jsem přesvědčen, že v běžném provozu to nikdo nepozná.

Kontroverzní krok společnosti OKD už našel taképodporu u Moravskoslezského energetického klastru (MSEK)

„Zájem OKD o prozkoumání ložiska ve Frenštátě je v souladu s cílem projektu Energeticky nezávislý kraj, který chce v první fázi zmapovat zdroje výroby energií, naši stávající a budoucí energetickou potřebu a navrhnout novou energetickou koncepci s ohledem na budoucí rozvoj kraje. Z osmdesáti procent se na spotřebě primárních energetických zdrojů v kraji podílí černé uhlí. Zodpovědné úvahy o krajské energetice to musí jednoznačně reflektovat,“ konstatoval Pavel Noskievič, předseda dozorčí rady MSEK.

Podle Pavla Bartoše, viceprezidenta energetického klastru, je povinností zjistit pravý stav věcí, a teprve poté se rozhodnout, zda těžit, či nikoli. „Existuje několik nejmodernějších technologií, které zajistí těžbu, aniž by došlo k narušení životního prostředí. Těžba uhlí je obor, ve kterém se pohybuji už třicet let a něco o něm vím. Navíc jsem osobně viděl ty nejmodernější technologické postupy ve světě,“ doplnil Bartoš.

V Dole Frenštát, který stát vybudoval v 80. letech minulého století, nyní OKD zabezpečuje konzervační režim. Státní surovinová koncepce schválená vládou firmě ukládá starat se o toto poslední významné ložisko černého uhlí ve střední Evropě tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení.