„Cílem projektu je nahradit zeleň ve zhoršeném zdravotním stavu," informuje město v aktuálním zpravodaji s tím, že stromy budou nahrazeny původními druhy dřevin s dlouhodobou prosperitou.

Nová výsadba má snížit negativní dopady automobilové dopravy a průmyslové výroby, a také zachytit látky, které znečišťují ovzduší. Stromy rovněž zajistí pozitivní vliv na kvalitu městského klimatu, a to především v letních tropických dnech.

Náklady na realizaci projektu město vyčíslilo na 1,2 milionu korun. Práce na revitalizaci mají začít již v září. (sim)