Týdeník Rozkvět ze čtvrtka 8. února se na úvodní straně věnoval mimořádnému plenárnímu zasedání okresního národního výboru, ne němž se uskutečnila volba členů rady a funkcionářů Okresního národního výboru (ONV) Nový Jičín. 

Mimořádné plenární zasedání ONV se konalo 1. února. Přítomni již byli také nový poslanci zvolení v doplňovacích volbách 23. ledna 1990 – Josef Svoboda, Luděk Zapletal, Anna Kunzová a Josef Jalůvka, kteří složili poslanecký slib do rukou stávajícího předsedy ONV Františka Billa.

Předseda volební komise poslanec ONV Karel Zábranský plenárnímu zasedání předložil návrh na složení nové rady, včetně uvolněných funkcionářů ONV. Oznámil také rezignaci stávajících členů rady ONV a uvolněných funkcionářů.

Návrh na nové členy rady a funkcionáře ONV poslanci schválili. Do funkce člena rady a předsedy ONV byl zvolen ing. Josef Svoboda, vedoucí dopravy OÚNZ Nový Jičín - bezpartijní. Do funkcí členů rady a místopředsedů ONV byli zvoleni ing. Miroslav Kovařčík, dosud místopředseda ONV - člen KSČ, Oldřich Sobek. pracovník okresního vlastivědného muzea Nový Jičín - bezpartijní, Luděk Zapletal, redaktor Čs. rozhlasu v Ostravě - bezpartijní. Do funkce člena rady a tajemnice ONV byla zvolena Anna Kunzová, vedoucí referentka ekonomiky mezd Tatra Kopřivnice - bezpartijní. Do funkce členů rady ONV byli zvoleni: Bohuslav Holeček - člen ČSS, Karel Zábranský - člen ČSS; Jiří Kývala - člen ČSL, Antonín Glogar - člen ČSL, doc. ing. Josef Stratil, CSc - člen KSČ, ing. Bohuslav Kolář - člen KSČ, Jan Wolf - člen KSČ, MUDr. Jaromír Mojžíšek - člen KSČ, ing. Stanislav Tichý – bezpartijní, ing. Josef Jalůvka - bezpartijní. 

Rozhovor o odsunu sovětských vojsk: Kdy odejdou?

Na straně 2 týdeníku Rozkvět se pak objevil rozhovor, který zcela jistě zajímal zejména obyvatele Frenštátu pod Radhoštěm. Jeho nadpis byl: Kdy odejdou?

Blíží se definitivní odchod sovětských vojsk z naší země. Stále častěji se diskutuje otázka 21. srpna 1968, kdy tato vojska vstoupila na naše území během jednoho dne a nyní se takovým tempem nemají k odchodu. Nejbližší a pro nás nejznámější vojenská posádka je ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Dozorčí u vchodu mne dovedl do kanceláře politruka posádky majora Vadima Pliska. Ten se mnou udělal exkurzi téměř po celém areálu kasáren. Prošli jsme muniční sklad, ve kterém se munice postupně balila do beden. Zašli jsme na pohotovost tankového pluku, kde mi vojáci ochotně ukázali, s čím tato pohotovost disponuje a pokud mám zájem, mohu si prohlédnout nejmodernější vybavení tanku i zevnitř. Po dvou hodinách jsme se dostali do učeben, kde místo výuky vyráběli vojáci bedny. Návštěvou učeben skončila exkurze. V kantýně začal korektní rozhovor.
Kdy tedy plánujete odchod?
Rozkaz k odchodu jsme ještě nedostali. Zřejmě se o tom rozhodne v Moskvě po dohodě na přesné termíny. Nejde tento odchod udělat najednou, neboť se stahují vojska i z jiných zemí našeho bloku. Rovněž se musí pamatovat, že přes hranice nesmí být narušena civilní doprava vlaků.

Naše OF žádalo, aby rodinní příslušníci odešli již dříve, vlastně okamžitě. Odcházejí?
Naši rodinní příslušníci již odjíždějí domů a některé byty jsme již předali. To z naší strany není žádný problém. Problémem však je byt u nás doma. Tam jsme své byty při odchodu do Československa museli odevzdat a nemáme se kam vrátit. Rodiny odjíždějí k příbuzným, ale kam nás přeřadí, to ještě nevíme. Někteří se tento rok stěhovali i čtyřikrát. Naše vojenská situace s bydlením vypadá tak, že budeme bydlet někde ve stanech. Konkrétně naše divize bude roztroušena po celé naši zemi.

Do jaké míry jsou s celou situací seznámeni vojáci a jaká je mezi nimi nálada?
Vojáci slouží dva roky, tak jako u vaší armády. Celou situaci pochopili a snaží se udržet přátelské vztahy. Mrzí nás, že mezi veřejností začíná docházet k vymyšleným incidentům, snažíme se je hned řešit. Tak jak tomu bylo nedávno s naším autem, kde se řidič dopustil dopravního přestupku a zastavil tak autobus. Kázeň mezi vojáky zůstává na stejné morálně politické úrovni. Dělá se plánovací rozmístění, kde část pojede vlakem a část po vlastní ose.

Je známo, že vaší vojáci prodávali různé věci. Zajímalo by mne, zda se v této souvislosti ztrácely i zbraně a munice.
Zbraně není možno ukrást. Jsou evidovány tak jako ve vaší armádě. Navíc byla zastavena bojová příprava a zbraně jsou zapečetěny. Prohlíží se i střelnice, kterou v současné době dáváme do původního stavu, zavážejí se zákopy. Takže nad zbraněmi a municí máme plnou kontrolu.

Kolik peněz u vás dostávali služného vojáci a důstojnici?
Voják v základní službě 70 korun plus hodnost a odbornost. Důstojník dostává plat 2800 Kčs a doma mu jde i část v rublech.