Děti, navštěvující Základní a mateřskou školu v Olbramicích se možná již letos dočkají nového vybavení tříd i nových učeben včetně školní družiny. Výbor Regionální rady Moravskoslezského kraje totiž doporučil k financování projekt na rekonstrukci budovy a modernizaci vybavení školy, který si obec sama vytvořila. „Z hlavní části byl projekt zpracováván paní Vřeskou a komisí, která k tomu byla ustanovena. Takže obec si to vlastně zpracovávala sama,“ přiblížil starosta Olbramic Ladislav Bárta.

O potřebné peníze na opravu havarijního stavu střechy školy žádali zástupci obce už loni. Úspěch však zaznamenali až letos, kdy jim kraj přislíbil 92,5 procenta uznatelných nákladů na akci. Dotace z kraje tak činí asi devět milionů korun. Celková výše nákladů tvoří částku, blížící se deseti milionům korun. Asi sedm set tisíc korun si musí obec dofinancovat sama. „My ty peníze máme. Jsme dobře hospodařící obec,“ zasmál se starosta a dodal, že posledním, co dělí finance z kraje od obce je podepsání smlouvy a splnění veškerých náležitostí.

Projekt se zabývá kompletní rekonstrukcí nevyhovujícího stavu střechy a střešních krovů. Díky těmto opravám tak dostane slovo nevyužívaný půdní prostor, který by se měl proměnit v moderní počítačovou učebnu, školní družinu, učebnu estetiky, keramickou dílnu, archiv a sborovnu. Projekt počítá také s komplexním zateplením celé budovy, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti objektu. „Samozřejmě tím zlepšíme a zkvalitníme výuku a také odstraníme havarijní stav střechy, do které mimo jiné zatéká,“ dodal starosta Bárta.

Po naplnění oněch náležitostí započnou práce na stavbě. Zástupci obce věří, že vše proběhne v pořádku, smlouva bude podepsána a první dělníci se na škole objeví již v červnu. „O něco dříve ukončíme letošní školní rok a od půlky června do poloviny září by měly proběhnout ty hlavní práce. Interiérové a dekorativní úpravy mohou postupovat i za provozu školy. Každopádně bychom to chtěli dětem předat do konce roku,“ uzavřel starosta.