Pamětní plaketu a dekret o udělení čestného občanství převzal Oldřich Sobek v pondělí 28. října v podvečer na slavnostním shromáždění k 101. výročí vzniku československé republiky před památníkem padlých v Libhošti.

Starosta Libhoště Jiří Petrovský připomněl, že odkaz vzniku republiky je v obci spjat také s udělením čestného občanství. „Neboť prvním a donedávna jediným čestným občanem naší obce byl první československý prezident pan Tomáš Garrigue Masaryk. Stalo se tak při příležitosti oslav jeho osmdesátých narozenin v roce 1935. Když si uvědomíme, jak dlouho se čestné občanství naší obce neudělilo nikomu dalšímu, poznáváme, jak výjimečné a významné toto ocenění je,“ sdělil Jiří Petrovský.

Uvedl, že osobnost a zásluhy Oldřicha Sobka jistě není zapotřebí místním, ani těm, kdo ho znají, připomínat. „Rád bych ale vyzdvihl jeho velký a aktivní přínos v oblasti ochrany přírody, vlastivědné a badatelské činnosti a mimo jiné také společenskou angažovanost v naší obci,“ dodal starosta Libhoště a doplnil, že na udělení čestného občanství Oldřichu Sobkovi se v září usnesli zastupitelé obce.

Teprve druhého čestného občana mají v obci Libhošť. Tím prvním je Tomáš Garrigue Masaryk, druhým Oldřich Sobek. | Video: Deník / Pavelek Ivan

Třiaosmdesátiletý Oldřich Sobek poděkoval zejména své ženě Marušce, která se však této slavnostní chvíle nedožila, a rovněž vyslovil velké poděkování rodičům, že mu darovali život. „Že mě naučili nelhat, neobohacovat se na něčí úkor. Vše, co jsem kdy udělal, nebylo proto, abych z toho měl extra prospěch,“ řekl Oldřich Sobek a vzápětí poznamenal: „Nevím, jak si tohoto ocenění mám vážit. Pořád mám takový pocit a ohlížím se, jestli mě zezadu nepodpírá ten první čestný občan naší obce. Protože stát za takovým člověkem, jako byl náš první prezident, je neuvěřitelné. Já bych vám to přál.“

Oldřich Sobek uvedl, že v libhošťském zpravodaji napsal o několika lidech, z nichž někteří by byli vhodní kandidáti na čestné občanství. „No, rozhodli jste takto,“ dodal skromně, načež zavzpomínal na bývala léta v místní sokolovně, kde se scházeli divadelníci, hudebníci a mnoho dalších lidí. „Pobesedovali jsme, televize nebyla, bylo to štěstí. Deset okresních divadelních přehlídek nabitých do posledního místečka se tam uskutečnilo. Na to budu vzpomínat do konce života,“ přidal Oldřich Sobek.

Poté zopakoval, že za státním svátkem stojí první čestný občan Libhoště Tomáš Garrigue Masaryk a vyzval přítomné, aby si prvního prezidenta připomněli jeho oblíbenou písní Ach synku, synku. Sám se také ujal dirigování onoho velkého právě vzniklého sboru.