V roce 2004 pak zde bylo otevřeno pracoviště radioterapie. Od ledna 2006 se centrum stalo součástí 18 onkologických pracovišť v České republice, která splňují náročné požadavky dané Českou onkologickou společností.

Počet vyšetřovaných pacientů s nádorovými onemocněními krve v místní cytogenetické laboratoři se tak rok od roku zvyšuje. Pacienti se však nemusejí obávat delších čekacích dob na výsledky vyšetření. Onkologické centrum totiž zakoupilo již druhý přístroj Metafer 4 za dva miliony korun. „Pro úspěšné cytogenetické vyšetření je potřebné získat ze vzorku pacientovy kostní dřeně, krve či tkáně dostatek metafází, to je stadium dělení buňky, ve kterém jsou mikroskopem pozorovatelné chromosomy. Analýzou chromosomů je možné zjistit jejich „změny-aberace“, které můžou být příčinou vzniku například nádorového onemocnění,“ vysvětlil Jiří Sobotka z Cytogenetické laboratoře.

Automatický vyhledávač metafází Metafer 4, který byl dokoupen ke stávajícímu zařízení stejného druhu, má pro cytogenetické vyšetření, velký význam. Podle nálezu z tohoto vyšetření má totiž lékař možnost stanovit či upřesnit diagnózu, určit prognózu pacienta a též vybrat vhodnou léčbu a dál sledovat vývoj jeho nemoci. Nový přístroj toto umožňuje díky vybavení kamerou s vysokým rozlišením, mikroskopem, automatickou úpravou intenzity světla či automatickým zaostřením. „Používáme konkrétně režim automatického vyhledávání metafází Metafer Msearch, který objekty fotí se zvětšením 10 krát a ukládá je pod určitými souřadnicemi. Tyto objekty je možné si prohlédnout na monitoru a vyhledat metafáze vhodné k hodnocení. Vybrané metafáze jsou dále automaticky vyfoceny pod větším zvětšením a následně jsou odeslány cytogenetikům k hodnocení,“ popsal Sobotka. Současně dodal, že tato automatizace šetří cytogenetikům čas a dovolí jim věnovat se plně kvalitní analýze chromozómových aberací a v konečném důsledku tak zkrátí proces od vyšetření po předání výsledku ošetřujícímu lékaři.

Pacienti v novojičínském onkologickém centru mohou díky druhému přístroji Metafer 4 i nadále očekávat odbornou péči. Nový přístroj zvýší efektivitu práce i úspěšnost cytogenetického vyšetření.

MARKÉTA KOVALOVÁ

Přečtěte si také: Novojičínská nemocnice zřídí onkologická lůžka