Analýzu nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem a její závěry schválili na posledním zasedání zastupitelé Moravskoslezskéjho kraje (MSK).

Na tvorbě analýzy se kromě pracovní skupiny, jmenované za tímto účelem radou kraje v březnu 2009 a sestavené z řad krajských zdravotnických odborníků, podílel také odbor zdravotnictví Krajskéo úřadu MSK. „Na připomínkování a doplnění analýzy spolupracovali také ředitelé krajských zdravotnických zařízení, zástupci okresních sdružení České lékařské komory, členové zdravotního výboru zastupitelstva kraje a primátoři a starostové měst v místech pracovišť krajských nemocnic,“ uvedla tisková mluvčí MSK Šárka Vlčková.

Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný řekl, že hlavním a trvalým cílem je garance kvalitní a dostupné zdravotní péče občanům, optimalizace krajské sítě zdravotnických zařízení a zajištění funkčního systému řízení krajského zdravotnictví. „Důležité je rovněž vytvoření systému efektivního vynakládání finančních prostředků,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný.

Nemocnice zřizované a založené MSK disponují celkem 60 operačními sály, které jsou rovnoměrně rozmístěny v rámci celého teritoria kraje. Operační sály jsou vesměs v dobrém technickém stavu, s dobrým technickým zázemím i s dobrým technickým vybavením. „Ze zpracované analýzy vyplývá, že je nutné rekonstruovat operační sály v Nemocnici s poliklinikou Nový Jičín,“ sdělila Vlčková s tím, že v rámci kraje právě novojičínská nemocnice zajišťuje nejvíc operačních výkonů.

Současná oborová struktura jednotlivých krajských nemocnic by měla vapadat následovně:

Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín - běžná operativa, specializace na onkochirurgii, interna, Bílovecká nemocnice: chirurgie ruky, diagnóza diabetické nohy, obezitologie, zaměření na paliativní péči. Zázemí pro všeobecnou chirurgickou operativu, oční operativu pokrývající i spádovou oblast okresu Nový Jičín by měla poskytovat Nemocnice ve Frýdku-Místku. „Upozorňujeme, že se jedná o návrhy, předpokládané směry vývoje, s ohledem na aktuální stav, nikoliv direktivní striktní trendy,“ uzavřela Vlčková.