Blahutovice nad Odrou, které počátkem devadesátých let byly spíše umírající vesnicí, v posledních letech ožívají. Nejprve se tam po dlouhodobých snahách podařilo zachránit bývalý klášter, z nějž je dnes komunitní centrum, obec postupně začala upravovat celý vzhled této místní části. Přibyla nová zastávka, dětské prvky u nádrže a nyní ráz místa podtrhuje i kaple.

Na počátku oprav stál projekt nazvaný Úprava okolí kaple s mobiliářem, darovaným rodáky z Německa. „V rámci projektu se opravila i samotná kaple. Dělala se nová fasáda, odvodnění kaple včetně dešťové kanalizace, nové přístupové chodníky s opěrnou zídkou, nátěr dřevěných prvků kaple a terénní úpravy,“ sdělil starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček a dodal, že obec obdržela na tuto akci příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti ve výši padesaáti tisíc korun.

Součástí projektu byla i takzvaná Slavnost podaných rukou, která se zhruba před měsícem uskutečnila v prostorách nedalekého zmíněného kláštera. „Slavnosti se zúčastnilo kolem osmdesáti osob, z toho více než třicet tvořili rodáci z Německa,“ upřesnil organizátor akce Karel Glogar a připomněl, že samotné úpravy samotné kaple začaly na jaře a trvaly přibližně dva měsíce a kromě nové lavičky připomínající česko-německou vzájemnost, v okolí kaple přibyl i další strom. „Nedaleko buku, stromu smíření, který jsme tam vysadili již před sedmi lety, jsme nyní z druhé strany lavičky zasadili lípu,“ uvedl Glogar.