Severomoravské vodovody a kanalizace proinvestovaly při rekonstrukci stanice více než čtyři miliony korun. Začínalo se vloni, a to na technologické části stanice. V rámci této opravy došlo i na elektroinstalaci a rekonstrukci sacího a výtlačného potrubí.

„V současné době jsou již dokončeny i všechny stavební úpravy uvnitř objektu čerpací stanice a vně přilehlá nadzemní akumulační nádrž dostala nové opláštění. Zde je patrná největší změna oproti původnímu stavu, objekt získal kompletní rekonstrukcí obvodového pláště zcela nový vzhled fasáda byla opatřena odvětraným zateplením s krycími obkladovými lamelami, celkovou úpravou prošel i vstup do objektu," vysvětlila mluvčí SmVaK Ostrava Eva Špirochová.

Společnost donutil k rozsáhlým opravám technický a energetický audit čerpadel.

VĚRA RŮČKOVÁ