Fulnecká farnost, ve spolupráci se školami a dalšími partnery, připravila oslavy, které se protáhnou až do začátku října. Ale popořadě. Slavnostní zahájení se uskuteční již v pátek 17. září v 19 hodin. Slovo si vezme Filip Hradil z Univerzity Palackého v Olomouci, aby promluvil na téma 400 let augustiniánů ve Fulneku – tedy mnišského řádu, který se významně zapsal do dějin Fulneku právě vzpomínanou přestavbou kostela. Po této přednášce bude v kapli svatého Josefa, jež je součástí chrámu, slavnostně otevřena výstava Historie fulneckého kostela Nejsvětější Trojice a jeho opravy v průběhu staletí. „Od tohoto dne si také budeme moci prohlédnout v křížové chodbě výstavu výtvarných prací s názvem Kostel Nejsvětější Trojice očima dětí. Zapojilo se do ní kolem stovky mladých soutěžících,“ doplnil za organizátory Jiří Svobodník.

V neděli 19. září ve 14 hodin proběhne vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s předáním cen vítězům a následuje komentovaná prohlídka kostela pro veřejnost.

Ve středu dopoledne se pak rolí průvodců ujmou žáci osmých tříd ZŠ J. A. Komenského. Budou provádět jak své spolužáky, tak také všechny, kteří budou mít zájem o tuto netradiční prohlídku kostela. O den později, ve čtvrtek 23. září, v 19 hodin navštíví fulneckou perlu odborník na dějiny umění, profesor Jan Royt z Univerzity Karlovy v Praze, jenž povede přednášku Řád augustiniánů a výtvarné umění – Ikonografie kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku, spojenou s výkladem bohaté freskové výzdoby chrámu.

V neděli 26. září ve 14 hodin zvou organizátoři oslav, kromě zájemců o komentovanou prohlídku s průvodcem, i ty, kteří mají pro strach uděláno, do kostelní krypty.

Závěrečnou tečku za programem udělá v neděli 3. října v 10 hodin mše svatá, odsloužená arcibiskupem olomouckým a metropolitou moravským Janem Graubnerem. Večer pak kostelem zazní koncert v rámci 7. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. Návštěvníci se mohou těšit na špičkový mezinárodní soubor Ensemble Tourbillon, zaměřený na interpretaci barokní hudby, pod vedením Petra Wagnera.
„U příležitosti oslav byly také vydány pohlednice a brožura o chrámu Nejsvětější Trojice. Obojí bude v prodeji od začátku oslav v kostele a v Městském informačním centru ve Fulneku,“ uzavřel Svobodník s tím, že podrobnější program je k nahlédnutí na www.farnostfulnek.cz.