Návrh na průběh oslav se skládal ze dvou částí. „Jedním je pořízení pamětní desky a druhým průběh samotných oslav,“ předestřela Alena Zemanová, vedoucí odboru kultury a školství oderského městského úřadu.

Pamětní deska bude instalovaná v jednom z výklenků u vchodu do radnice. „S návrhem jsme oslovili Jakuba Oravu, rodáka z Klokočůvku, místní části Oder, který dnes žije a tvoří v Praze a má nemalé úspěchy. Oslovili jsme ho také proto, že jsme chtěli, aby pamětní desku dělal nějaký oderský rodák,“ doplnila Alena Zemanová.

Poté představila tři návrhy, které město dostalo k posouzení. Dva byly klasické bronzové s podobiznami T. G. Masaryka.

„Symbol našeho prvního prezidenta je ve všech návrzích i proto, že naše náměstí je Masarykovo,“ pokračovala Alena Zemanová a dodala, že bronzové návrhy vyjdou okolo 90 tisíc korun. Třetí návrh je kombinací bronzu a břidlice – znázorňuje symbol státní vlajky a písmena T. G. M. „K tomu návrhu se přiklonila také rada města,“ podotkla Alena Zemanová.

K tomu poznamenal starosta Oder Libor Helis, že mu sochař Orava sdělil, že má mnoho kamarádů mezi sochaři a podle toho, co slyšel, budou ve všech městech bronzové pamětní desky. „I on tíhnul k návrhu kombinace břidlice a kovu,“ řekl Libor Helis.

Pro třetí variantu se jednoznačně vyslovila rovněž radní města Libuše Králová. „Ten kámen charakterizuje naší lokalitu a je to symbolické neotřelé vyjádření,“ uvedla Libuše Králová. Po krátké diskuzi se zastupitelé schválili variantu břidlice a kovu a dohodli se, že ještě k desce nechají přidělat letopočty a text, že se jedná o sto let trvání republiky.

Asi největší diskuze se strhla kolem slavnostního ohňostroje, který byl navržený v částce okolo 30 tisíc korun. Starosta Helis sdělil, že při jednání dodavatel ohňostroje řekl, že důstojný ohňostroj, který by trval asi sedm minut a byl by hutnější, by stál asi 60 tisíc korun, exkluzivní 12 minut a vyšel by na 90 tisíc.

Na tuto výši navrhl starosta částku za ohňostroj navýšit, čímž by se celkový rozpočet na oslavy zvýšil na 360 tisíc korun. Začala licitace, zazněly také návrhy ohňostroj zcela vypustit, v následných hlasováních ani jeden návrh neprošel, a tak se zastupitelé k bodu vrátilo po přestávce. Vcelku bez problémů schválili celkovou částku na oslavy ve výši 350 tisíc korun.

Při oslavách mimo jiné pojede přes Odry historický vlak, vystoupí jazzová kapela Stanley´s Dixie Street Band, oderský taneční soubor „V prostoru“, k vidění budou přehlídka hasičů v dobových uniformách, veteránská auta, prvorepublikové oblečení a doplňky a další věci symbolizující uplynulou dobu.