Kromě soudobé hasičské techniky byla na náměstí k vidění také historická hasičská vozidla a staré stříkačky. Hasiči z Vlkovic, místní části Fulneku, například přivezli starý ZIL.

Rostislav Štefek prozradil, že si ho na oslavy půjčili. „Když tehdy hořela ta chata na Lysé hoře, tak to byla jediná technika, která se tam dostala,“ poznamenal Rostislav Štefek.

Na oslavách nechyběli ani hasiči z Lukavce, místní části Fulneku, kteří přijeli v historických uniformách a přivezli i starou hasičskou sříkačku z roku 1908. Mnohé další exponáty a také fotografie a jiné materiály z historie fulneckých hasičů byly k vidění na výstavě v Knurrově paláci v rohu náměstí.

V jednom místě náměstí byla rovněž pokladnička na příspěvky a vzpomínka na dva zemřelé hasiče při nedávném výbuchu plynu v Koryčanech, opodál stály dva prapory. Starosta fulneckých hasičů Jiří Marek uvedl, že jeden z praporů má podobu praporu sportovní organizace, která před 160 lety měla jako součást i hasiče. „A před těmi sto šedesáti lety se ti hasič od sportovců oddělili,“ řekl Jiří Marek s tím, že se ale zatím nepodařilo zjistit, jakou podobu měla druhá strana praporu.

To už se ale chystali předvést své hasičské umění nejmenší hasiči, při jejichž útoku na terče se lidé dobře bavili, stejně tak tomu bylo i v dalším průběhu dne.Sbor dobrovolných hasičů Fulnbek je nejstarším hasičským sborem na Moravě a ve Slezsku.