Uzavírka začne v sobotu 15. května ve 12.00 hodin a potrvá do pondělí 17. května do 9.00 hodin. Ze směru od Nového Jičína bude veškerá doprava svedena na sjezdu na Borovec u Sedlnic na silnici III/46432 přes obec Sedlnice, dále na silnici II/464 na silnici I/58 a zpět na silnici I/48 a dále směr Frýdek Místek.

V případě jízdy na Ostravu bude objízdná trasa vedena ze silnice II/464 na silnici III/4809 a na silnici I/58.

Ze směru od Frýdku Místku bude doprava svedena ze silnice I/48 na silnici I/58 přes město Příbor a dále po Jičínské ulici III/04823 zpět na silnici I/48.

Ve směru od Ostravy na Nový Jičín bude veškerý provoz sveden ze silnice I/58 ve Skotnici po místní komunikaci přes Prchalov, a po průjezdu obcí zpět na silnici I/48.

V případě jízdy ve směru na Frýdek–Místek a Frenštát pod Radhoštěm bude objízdná trasa vedena ze silnice I/58 na I/48 směr Frýdek Místek, pokračuje po I/48 a směr Frenštát p. R. bude sveden na III/04825 (ul. Místecká v Příboře) a zpět na I/58.

Geodeti na stavbě R48 doměřili, nastupuje těžká technika

Frýdek-Místek – Těžká stavební technika vystřídala v okolí Frýdku-Místku geodety v reflexních vestách, kteří zde dokončili vyměřování trasy nové rychlostní silnice R48 spojující Rychaltice a Frýdek-Místek a vytyčování místních inženýrských sítí.

Bagry a nakladače zde nyní skryjí ornici a po dokončení archeologického průzkumu odvezou nákladní auta přebytečnou ornici na vybraná místa v okolí Frýdku-Místku, v Palkovicích a v okolí Krnalovic. Do konce prázdnin pak budou provedeny přeložky plynovodů, vodovodů, sdělovacích kabelů a rozvodů elektřiny a naplno budou zahájeny zemní práce v hlavní trase budoucí dálnice v úseku od motorestu Hroch po konec stavby před Frýdkem-Místkem.

„Větší provoz na stavbě a v jejím okolí bude mít vliv i na život místních obyvatel. Zvýší se především provoz nákladních aut na místních komunikacích a na frekventované silnici I/48. Obyvatele proto žádáme o trpělivost a řidiče o opatrnost,“ řekl Jiří Kučera, hlavní stavbyvedoucí společnosti Skanska. „Místní komunikace budeme pravidelně čistit a jsme připraveni řešit i jakékoli jiné potíže, které by se v souvislosti se stavbou objevili,“ dodal Kučera.

Čtyřproudová, sedm kilometrů dlouhá silnice počítá mimo jiné se 160 metrů dlouhým tunelem a patnácti mostními objekty. Prvních 2,5 kilometru úseku je vedeno po stávající trase současné silnice I/48. Ta se tak dočká celkové rekonstrukce a rozšíření na čtyři pruhy. Zbývající část komunikace je vedena v nové trase. Průchod komunikace u obce Lysůvky je řešen tunelem o celkové délce 160 metrů. Projekt zahrnuje také zbudování protihlukových stěn u obytných objektů v okolí silnice. Jedním z hlavních důvodu realizace stavby je fakt, že stávající komunikace z kapacitního hlediska neodpovídá prognózovanému nárůstu intenzity dopravy. Stavba úseku plní také významnou regionální roli díky křížením s mnoha důležitými lokálními komunikacemi. (mach)