Dr. techn. h. c. ing. Hans Ledwinka se narodil 14. února 1878 v Klosterneuburgu u Vídně v Rakousku. U svého strýce ve Fünfhausu se vyučil zámečníkem a roku 1897 ukončil Státní průmyslovou školu ve Vídni. Ve svých 19 letech nastoupil 1. září 1897 do kopřivnické vozovky jako volontér.

Brzy po nástupu se hlásil jako zámečník do Svitákova oddělení k práci na stavbě prvního automobilu Präsident. Účastí na této stavbě se dokonale seznámil s problematikou nového výrobku. Získal tak neocenitelné zkušenosti, které začal uplatňovat při stavbě dalších automobilů. Již roku 1899 se výrazně podílel na konstrukci čtyřrychlostní převodovky. Nemalý podíl měl i na konstrukci první závodního vozu z roku 1900 postaveného pro barona Theodora Liebiega, zhotoveného v průběhu rekordních pěti týdnů. Prosazoval ve výrobě konstrukci vozů s motorem vpředu, rekonstruoval brzdový systém a spolupracoval na konstrukci vozů typu B, ještě s motorem pod podlahou.

Roku 1902 odešel k rakouské firmě Max Friedmann, kde pracoval společně s profesorem Knollerem na vozidlech s parním pohonem a brzdami na všechna čtyři kola. Vzhledem k poměrně neúspěšným konstrukcím inženýrů Langa a Kronfelda ho tehdejší ředitel Hugo Fischer povolal zpět do Kopřivnice. Vrátil se 1. 12. 1905 a začal pracovat na konstrukci nového typu automobilu S4 a S6 s motory, které již měly rozvod OHC.