Srovnávací průzkum Místo pro život již počtrnácté hodnotil jednotlivá místa v Česku podle toho, jak se v nich žije. Analytická agentura Datank vyhodnocuje kvalitu podmínek pro život ve všech krajích republiky pomocí 76 ukazatelů z osmi oblastí. Na výsledky měly vliv i data z dotazníkového šetření o spokojenosti od místních obyvatel.

Vítězství a tedy titul nejlepšího místa pro život v Česku získala Praha, vlastně obhájila, protože i v loňském roce získalo hlavní město nejlepší výsledky. Pravidelně žebříček budí vášnivé diskuze v Moravskoslezském kraji, který v letošním žebříčku obsadil až 12. místo z celkových 14. Horší, dle ukazatelů agentury Datank, jsou jen Ústecký a Karlovarský kraj.

„Srovnávací výzkum Místo pro život mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život nabízí veřejnosti možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost,“ míní ředitel projektu Místo pro život David Pavlát.

Kompletní pořadí krajů 2024 dle projektu Místo pro život


1. Hlavní město Praha
2. Jihomoravský kraj
3. Královehradecký kraj
4. Zlínský kraj
5. Jihočeský kraj
6. Plzeňský kraj
7. Pardubický kraj
8. Kraj Vysočina
9. Středočeský kraj
10. Liberecký kraj
11. Olomoucký kraj
12. Moravskoslezský kraj
13. Ústecký kraj
14. Karlovarský kraj