Kopřivnice – Práva k více než třem tisícovkám obrazů, grafik a kreseb slavného kopřivnického rodáka, Zdeňka Buriana, který má svou expozici také v Lašském muzeu, chtěla na konci minulého roku získat kopřivnická radnice. Bohužel, návrh na odkup za domluvenou částku neprošel zastupitelstvem. „V loňském roce, někdy v červnu, jsme navázali na záměr z roku 2005 a začali jsme zjišťovat současný postoj zastupitelů k odkupu licenčních práv díla Zdeňka Buriana,“ uvedl hned v úvodu kopřivnický starosta Josef Jalůvka a pokračoval: „Tehdy valnou většinou zastupitelé schválili záměr odkoupit tato licenční práva.“

Na radnici proto začala náročná příprava, při které se společně se dvěma dědici, vnuky slavného malíře, dohodly finanční podmínky odkupu, ale také se mapovalo dostupné dílo Buriana. „Od prosince jsme shromažďovali veškeré dostupné údaje, chystali přehled dostupného díla, které se v žádném případě nedá získat celé, protože má údajně patnáct tisíc kusů – obrazů, grafik, kreseb a podobně. Konečný počet zmapovaných děl jsme pak stanovili na něco přes tři tisíce,“ nastínil průběh nelehkých příprav Jalůvka. Když už i dědici přistoupili na městem navrhovanou částku, která se z původně požadovaných dvaceti milionů korun podařila zmenšit na šest milionů, zdálo se, že odkupu již nic nestojí v cestě. Přesto ale návrh na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo na konci prosince loňského roku, neprošel.

„V prosinci jsme návrh, který mohli zastupitelé odsouhlasit, předložili. Ale došlo zde k situaci, až paradoxní, že i mnozí z těch, kteří byli v minulosti pro, hlasovali najednou proti nebo se úplně zdrželi hlasování. Jeden jediný hlas tak nakonec ke schválení návrhu chyběl,“ popsal ze svého pohledu průběh zastupitelstva Jalůvka a dodal: „ Nicméně úplně jsme snahu o získání práv nezavrhli, protože zde zazněly hlasy, které tvrdily, že kdyby věděly ještě to nebo ono, tak by hlasování podpořily. Nejspíš však zastupitelé zapomněli na podrobné přehledy z června, kde byly výnosy i návratnost rozepsány.“
Jednání o nákupu práv se tak opět odložilo. Vše se ale může v brzké době změnit. Starosta totiž na pondělí, 1. února, rozeslal pozvánku, kde zastupitele, kteří se o možném nákupu chtějí pobavit, zve na setkání: „Chceme, aby ti, co mají zájem o tomto problému diskutovat, si mohli, tentokrát bez přítomnosti kamer, o všem pohovořit a probrat to. Aby sami prostě řekli, jestli mají zájem, jak si to představují a podobně,“ osvětlil důvod setkání starosta s tím, že jemu se věc zdá natolik zásadní a dlouhodobá, že by chtěl, aby při rozhodování, zda odkoupit či nikoli, šla veškerá politická přesvědčení stranou.

Pokud se zastupitelé i na tomto neveřejném setkání vysloví proti nákupu, je radnice připravena veškeré pokusy o získání licence, i přesto, že tak blízko nákupu práv k Burianovi ještě nikdy nebylo, vzdát. Tím by si však, podle Jalůvky, sebralo město šanci na značné marketingové a propagační možnosti: „Práva k dílu Zdeňka Buriana by městu přinesla opravdu velké výhody, a to jak na poli marketingu, tak při propagaci. Po odkupu práv by totiž záleželo už jen na Kopřivnici, komu povolení k použití obrazů slavného malíře dá. Devadesát sedm procent díla by totiž bylo pod patronátem města,“ řekl na závěr Jalůvka.