Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) zadaly ostravské agentuře Respond průzkum s názvem Hodnocení kvality služeb nemocnic v Moravskoslezském kraji očima hospitalizovaných pacientů, který měl zjistit úroveň poskytovaných služeb v nemocnicích. Jak jinak toto změřit, než zkušenostmi pacientů nemocnic. V Moravskoslezském kraji hodnotilo nemocnice 2725 pacientů, jež byli v jejich prostorách hospitalizováni v posledních dvanácti měsících. Bílovecká nemocnice nabízí podle pacientů nejlepší služby na Novojičínsku.

Nemocnice v Bílovci je na třetím místě v kraji

Dotazovatelé navštěvovali pacienty doma a osobně s nimi o službách té či oné nemocnice hovořili. Dotazy byly směřovány na spokojenost pacienta s lékařem, se sestrou, se službami a hospitalizací, organizací práce, prostředím nemocnice, s její image hlavně dodržování intimity. Nejlepší nemocnice v kraji, podle studie, je pak Sdružené zdravotnické středisko Krnov, které získalo ze 100 možných bodů 96,1 a se stejným počtem bodů Karvinská hornická nemocnice. Třetí příčku získala Bílovecká nemocnice se 94 body. V kategorii lékař obsadila tato nemocnice druhé místo se 97 body a v dodržování intimity místo třetí, 96,1 bodu.

Ředitel děkuje svým zaměstancům

Ředitel Bílovecké nemocnice Martin Rais uvedl, že o výsledcích průzkumu dozvěděl až z médií. „Bylo to zrovna v době, kdy jsem řešil spor s VZP, která nám udělila „pokutu“ z důvodu nedostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Jsem rád, že respondenti pocházejí z řad pacientů, které navrhly právě zdravotní pojišťovny, že je tazatelé navštívili v jejich domácnostech, a tudíž výsledky nemohl nikdo ovlivnit. Jsme malá nemocnice, nechceme, ani nemůžeme, konkurovat velkým nemocnicím,“ rozvedl ředitel Rais s tím, že průzkum nebyl o investicích, jaké má nemocnice přístroje, jaké specializované operace provádí, ale o tom, jak se personál chová k pacientům. „Příznivé hodnocení naší nemocnice svědčí o tom, že svoji práci děláme dobře, i když je samozřejmě stále co zlepšovat a také se k tomu postupně chystáme. Budeme vycházet i z výsledků sociologického průzkumu, který jsme mezi pacienty uskutečnili letos v červnu. Chtěl bych všem zaměstnancům, kteří se i v nelehkých ekonomických podmínkách podílejí na dobrém jménu bílovecké nemocnice, ze srdce poděkovat,“ uzavřel Rais.