Na její následky umírá v průměru za den třicet Čechů, dalších třicet tisíc pacientů je pak každoročně v souvislosti s tímto onemocněním hospitalizováno. V záchraně postiženého přitom hraje klíčovou roli čas, respektive rychlá a také správná první pomoc. Tu nyní pacientům s cévní mozkovou příhodou nově nabízí novojičínská nemocnice, která rozšířila spektrum nabízených služeb o trombolýzy.

Tento způsob léčení spočívá v tom, že se postiženému aplikují látky, které dokážou rozpustit sraženinu krve blokující mozkovou cévu.

„Ačkoliv v Nemocnici Nový Jičín nedisponujeme iktovým centrem, které by se na problematiku cévních mozkových příhod specializovalo, rozhodli jsme se spektrum poskytovaných výkonů od letoška rozšířit o trombolýzy, které představují první pomoc při akutní mozkové příhodě,“ uvedl primář neurologického oddělení Nemocnice Nový Jičín Petr Kuba s tím, že v minulosti museli lidé s mrtvicí dojíždět za speciální péčí až do několik kilometrů vzdálené Olomouce či Ostravy.

„Nyní, u indikovaných pacientů, zejména tam, kde by hrozilo prodlení dalším transportem do iktového centra, trombolýzu aplikujeme na našem pracovišti. V případě nutnosti další specializovanější péče spolupracujeme s Iktovým centrem Vítkovické nemocnice,“ doplnil Petr Kuba.

Zároveň potvrdil, že v případě cévní mozkové příhody je nejzásadnější včasné rozpoznání příznaků a přivolání rychlé záchranné služby. Při správné a rychlé pomoci totiž mohou být dopady na zdraví minimální. V opačném případě může mrtvice skončit trvalými následky, v horším případě pak smrtí.

„Netrvá totiž dlouho a neokysličené nervové buňky začnou odumírat. Po několika hodinách je pak mozek již nenávratně poškozen,“ řekl primář Kuba.

Přestože mozková mrtvice patří v Česku k velice častým onemocněním, lidé o něm, jeho příznacích, možnostech prevence a léčby nemají dostatečné informace a povědomí. Nemocnice Nový Jičín proto na podzim pro veřejnost chystá v rámci dnů prevence osvětovou akci, která bude probíhat v ambulancích zdravotnického zařízení.